TAKIM ÇALIŞMASI - EKİP OLMA EĞİTİMİ

Firmalarda en alt kadrodan en üst yönetime kadar herkes takımın bir parçasıdır. Kurumun hedefleri doğrultusunda herkes gerekli ve önemli bir görev ve misyon edinmektedir. Etkili bir ekip çalışması oluşturmak; doğru ekiplerin kurulması ve doğru liderlik modelleri ile yönetilmesini gerektirmektedir. Kurumsal uyumun ve temsilin, kurum imajı ve iş barışı için önemi düşünüldüğünde, kurum kültürü ve aidiyet bilincinin de oluşturulması gerekmektedir. Bu eğitime katılarak, yardımlaşmanın üst düzeyde olduğu, motivasyonu yüksek bir ekip oluşturmak için gereken teknik ve pratik bilgiye sahip olabilirsiniz.

Kurumsal eğitimlerden “Takım Çalışması, Ekip Kurma Eğitimi” yaşayarak öğrenme metodolojisiyle verilirken; teori ile pratik arasındaki uçurumu kapatmakta ve kitaplar, dokumanlar ya da sunumlarda yer alan bilgilerin iş hayatında uygulanma deneyimlerine yer açmaktadır.

Eğitim Ana Konu Başlıkları:

 • Takım Ruhu Davranışları Nelerdir?
 • Takım Kurma ve Geliştirme Aşamaları
 • Takımlarda Üye Profilini Analiz Etme
 • Takımla Karar Verme & Düşünme
 • Takımdaki Sorunların Teşhis Yöntemleri
 • Takımlarda Yüksek Performans Yaratmanın Sırları
 • İşletmelerde ve Takımlarda Duygusal Zekanın (EQ’nun) Önemi ve Güven Faktörü
 • Etkin Takım Çalışması İçin Tüyolar
 • En Etkili Motivatörler
 • Takım Eleştirisinde Sandviç Yöntemi
 • Takım Üyeleri Ne ister, Ne İstemez?
 • Takımı Doğru Yönetmenin 3 Sırrı
 • Beyin Fırtınası Yöntemi
 • İlham Veren Takım Çalışması Örnekleri