STRES YÖNETİMİ

Yöneticilerinize ve çalışanlarınıza yüksek baskı altında etkili bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları becerileri verin.

Profesyobel hayatta stres doğru şekilde yönetilerek firmanın rekabet avantajı, kişilerin verimliliği ve şirket karlılığı arttırılır. İlgili eğitimi alarak, çatışmaların doğru yönetilmesi, krizin fırsata çevrilmesi, stresin performansı arttıran itici güç olarak kullanması sağlanabilir. Stres; yenilikçi, inovatif fikirleri besleyen ve sürdürülebilir yönetim anlayışını destekleyen bir kaynak olarak kullanılabilir.

Katılımcılar stres eğitimi ile hem işlerinde hem de kişisel yaşamlarında önemli ölçüde fayda sağlar ve ayrıca işteki esnekliği ve üretkenliği büyük ölçüde artırırlar.

Katılımcılar stresli durumlarla başa çıkma stratejilerini öğrenecek ve genellikle olumsuz tepkileri etkileyen bireysel tetikleyicilerini anlayacaktır. Bu eğitim, stresin ne olduğunun, olumlu(eustress) ve olumsuz stres arasındaki farkın anlamalarına yardımcı olacak ve onlara sorunları çözmek için çözümler sunacaktır.

Eğitim Ana Konu Başlıkları:

  • Stres Nedir, Ne Değildir?
  • Stres Kaynakları
  • Stres Hakkında Yanlış Bilinenler
  • İyi Stres-  Kötü Stres
  • Stresle Başa Çıkmada Başvurulan Savunma Mekanizmaları
  • Kendi Stresle Başa Çıkma Tarzınızı Değerlendirme
  • Kurumsal Stres Yönetimi
  • Stresin İş Hayatına Ve İletişim Üzerine Etkileri
  • Stres Altında İletişim İçerikli Uygulamalar