BIG PICTURE

Kurumların mottolarına ya da hedeflerine uygun görseller tasarlanılır ve  parçalara bölünür. Takımlar ayrılmış olan bu tuallerden kendi alanlarına düşen parçaları önce kara kalem hazırlar ve sonrasında renklendirerek boyarlar.Tualler arası geçişlerin sorunsuz olması gerekliliği diğer ekipler ile birlikte çalışmalarını gerektirir. Renkli, heyecanlı ve keyif dolu bir motivasyon programıdır. Bu kurumsal motivasyon programı ile takımların hem performansları hem de motivasyonları desteklenerek şirketinize katma değer sağlayacaktır.