KAMPÇILIK

Kurumsal yönetimler, her geçen gün daha yüksek ve istikrarlı bir üretkenlik elde edebilmek için, şirket organizasyonunun her seviye çalışanında iş birliği ve sahiplenme duygusunun olması gerektiğini fark etmiştir.

Bir şirket çalışanları için kurumsal bir kamp turu düzenlediğinde, asıl amacı onları işyerinin tanıdık ve rahat ortamından uzaklaştırmaktır. Bu insanların birçoğu daha önce kamp yapma deneyimine sahip olmayacaktır, bu yüzden onlar için tamamen yeni bir etkinlikte işbirliği, takım ruhu ön plana çıkacaktır.

Kurumsal dünyadaki çok yaygın bir sorun, hiç kimsenin eylemleri için sorumluluk almadığı “tokluk” zihniyetidir. Bu tutum çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir: yetersiz görünme korkusu, çatışmayla başa çıkma isteksizliği ve belki de grubun haklarından mahrum bırakılma korkusu. Kurumsal ekip inşası için kamp yapmak, bu duyguları ve davranışları izole edebilir ve şirket ortamının iyileştirilmesi için onları çevreleyebilir.

Kamp gezisinin amacı takım oluşturma, takımı güçlendirme olduğundan, çalışanlar arasında iletişim, güven, sahiplenme, önceliklendirme ve takım ruhunun gelişimi gözlenir.

Kampçılığın Katma değerleri:

·         Bireyler, takımlar ve bölümler arasındaki iletişimi geliştirmek.

·         Karar vermede takım katılımını teşvik etmek.

·         Bireysel uzmanlığın birbiriyle paylaşılmasını teşvik etmek.

·         Takım üyesi ve liderlik rollerini teşvik etmek.

·         Özgüven ve özsaygıyı geliştirmek.

·         Problem çözme becerilerini geliştirmek.

·         Eğlenmek.

·         Fiziksel, zihinsel ve ruhsal yolculuğu tamamlayarak stresten arınıp, daha motive olmak.