YAŞAYARAK ÖĞRENME METODUNUN MALİYETİ DİĞER DİĞER ÖĞRENME FORMLARI İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA  NASILDIR?

Yaşayarak öğrenmenin maliyeti diğer eğitim türleri ile karşılaştırılabilir, ancak sonuçların etkisi daha uzun bir sürece yayıldığı için diğer eğitim modellerine göre çok daha uygun maliyetli bir çözümdür. Katılımcılar bilgileri daha uzun süre (çoğu durumda bir ömür boyu) sakladığı için, eğitimin yatırım getirisi çok daha yüksek olarak sizlere geri dönüş yapar.

DİĞER ÖĞRENME FORMLARI İLE YAŞAYARAK-DENEYİMSEL ÖĞRENME METODUNUN ZAMAN OLARAK KARŞILAŞTIRMASI NASILDIR?

Diğer herhangi bir eğitim programı gibi, yaşayarak öğrenme birkaç saatten birkaç güne kadar ihtiyaca göre belirlenebilir. Ek olarak, yaşayarak öğrenme önemli ölçüde daha etkili olduğu ve kalıcı sonuçlar sağladığı için, zaman ve maliyet açısından geri dönüşü daha etkili ve güçlüdür.

 

Örneğin, toplantıların nasıl başarılı bir şekilde yönetileceğini öğrenmek için dört saatlik bir eğitim oturumu düşünün. PowerPoint slaytları ve birkaç rol oynama senaryoları ile standart bir eğitim, katılımcıların önümüzdeki haftalarda kullanacağı birkaç yeni beceriyi öğretebilir. Ancak çoğu insan zihninde yeni bir eğitim tazeliğini yitirdiğinde eski düzenli alışkanlıklarına dönecektir.

Öte yandan, örneğin katılımcıların bir dizi suçu çözmek için gruplar halinde çalışmasını gerektiren dört saatlik kapsamlı bir yaşayarak öğrenme oturumu çok daha ilgi çekici. Grubun “dedektifleri” bilgi “delilleri” ile boğulduğunda ve bir kolaylaştırıcı onlara bilgi ve önyargıların neden olduğu zorlukların üstesinden gelmek için bir süreç verirse, faydaları hemen görebilirler. Oturum ilerledikçe, suçlar gittikçe daha karmaşık hale geldiğinde bile yeni becerilerini kullanarak ve süreci tekrarlayarak, gruplar bunları çözmede daha usta olurlar. Yeni becerilerini kullanarak elde ettikleri başarıyı tecrübe ederler. Derse dayalı bir eğitim ile karşılaştırıldığında, bu grup gerçek dünyadaki toplantıları yönetmek ve daha uzun süre öğrenilen içeriği hatırlamak için çok daha iyi hazırlanmış ve daha hevesli olacaktır.

YAŞAYARAK ÖĞRENME OYUNLAŞTIRMA VEYA SİMÜLASYONLARDAN NASIL FARKLILAŞIR?

Simülasyonlar ve oyunlaştırma etkili öğretim araçlarıdır; ancak yaşayarak öğrenmeden açık ara farklıdırlar. Yaşayarak öğrenme genellikle bir oyun oynamak gibi hissetse de onu oyundan ayıran en önemli faktörler tartışma, etkileşim ve müzakeredir. Bu önemli adımlar, oyun benzeri deneyimi gerçek dünyaya bağlar; böylece bireyler bu kadar öğretiyi iş dünyalarına nasıl uygulayabileceklerini kavrarlar. Yaşayarak öğrenme, bir oyun gibi, eğlenceli ve ilgi çekici bir şeydir, ancak daha fazla değere sahiptir, çünkü katılımcıları yeni becerilerin uygulanma gücü konusunda kişisel bir farkındalığa ve bunu gerçekleştirmek için güçlü bir inanca taşıyacak etkin bir atmosfer yaratır.

Metafor kullanımı da yaşayarak öğrenmeyi simülasyonlardan farklı kılan şeydir. Bir simülasyon, bireylerin işyerinde yaşayacaklarının tam bir kopyasıdır. Örneğin eğitim için kullanılan bir gemi dümeni, montaj hattı veya çağrı merkezi simülasyonu olabilir. Simülasyonlar, bazı endüstriler için önemlidir ve başkaları için faydalıdır, ancak öğretebilecekleri beceri ve kavram türleriyle ilgili sınırlamaları vardır. Örneğin, bir sahte çağrı merkezi, bireylere, müşteri hizmetini sağlamak için gerekli olan çeşitli protokolleri, komut dosyalarını ve teknik becerileri öğretebilir, ancak onlara müşteri odaklılığın doğal değerini ve faydalarını öğretemez.