SIMPLICITY

Katılımcılardan tüm yaratıcılıklarını kullanarak sıradışı makineler inşaa ederler. Kurulacak her bir sistem(makine) kurgu gereği bazı standartlara ve takımlara verilen görev dosyasındaki minimum standartları karşılamalıdır. Yaratılacak büyük sistemde her takımın makinası birbirleri ile uyumlu  bir şekilde çalışmalıdır. Bu gereklilik çalışmayı bambaşka bir boyuta taşır. Ortak bilinç ve ortak hedef şemsiye altında takımların kendi içlerinde etkin ve uyumlu çalışmaları beklenirken takımlar arası bilgi paylaşımı, yardımlaşma, stratejik planlama daha da önem kazanır. Etkili iletişim, yardımlaşma ve ortak hedef ön plana çıkarken bu eğitimin en önemli katkısı etkili takım çalışması ve motivasyondur.