ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Çatışma yönetimi eğitimi, birçok yönetici liderlik programının önemli bir bileşeni haline gelmektedir. Gerçekten de gelecekteki liderlerin iç ve dış çatışmaları yönetme yeteneği, belirli çatışma yönetimi eğitimi gerektiren kilit bir beceridir. Etkili çatışma yönetimi eğitimi, insan yönetiminden, örgütsel konulara, iş ortamındaki iletişime kadar pek çok duruma uygulanabilir becerileri sunar.

Çatışma yönetimi becerileri, bir organizasyonun bireyler veya departmanlar arasındaki iç çatışmalarını ele almada yardımcı olabilir. İyi bir çatışma yönetimi eğitimi, çalışanların meslektaşları ya da gruplarla olumlu bir şekilde ilgilenmelerini, tartışmalı sohbetleri yürütmelerini, zor haberleri iletmelerini, yapıcı eleştirileri ifade etmelerini ve olumsuz yorumları yanıtlamalarını sağlar.

Çatışma yönetimi eğitimi, kurumsal yeniden yapılanma veya yeni operasyonel prosedürlerin uygulanması gibi daha geniş organizasyonel değişikliklerin yönetilmesinde de çok yardımcı olabilir. Bu değişikliklerden kaynaklanan ihtilaflarla etkin bir şekilde başa çıkabilme yeteneği, inisiyatifin başarısını veya başarısızlığını belirleyecektir. Örneğin, şirketler tarihi, birleşmelerden sonra iki farklı şirket kültüründen kaynaklanan çatışmaları çözemeyen büyük şirketlerin başarısızlıklarıyla doludur.

Paydaş katılımı perspektifinden çatışma yönetimi eğitimi, kurumun potansiyel dış baskılarla başa çıkma yeteneğini ve etkililiğini arttırır. Bir müşteriyle veya tedarikçiyle sakin ve uzlaşmacı bir şekilde baş edebilmek ve olası bir çatışmayı önleyebilmek, sadece mevcut iş için değil, aynı zamanda şirketin itibarı için de iyidir.

Kısacası, çatışma yönetimi becerileri eğitimi, bir kurumun karşılaşabileceği çeşitli çalışanlar, proje ve dış paydaş yönetimi konularıyla etkin bir şekilde ilgilenme yeteneğini geliştirecektir. Her bir örgütün çatışma yönetimi eğitimi için özel ihtiyaçlarını karşılamak için Yöne-Team olarak uzman ekibimizle beraber sizinle çalışmaya hazırız.

 Eğitim Ana Konu Başlıkları:

  • Çatışma Döngüsü
  •  Kişilik Tiplerine Göre İtirazlarla Başa Çıkma
  • Algı-Etki-İstek
  • Anlaşmazlıktan Çatışmaya Doğru: Çatışma Basamakları
  • İş Hayatında Çatışma Stilleri
  • İş Hayatında İçimizdeki Farklılıklar İle Baş Edebilmek
  • Duyguları Anlayabilmek
  • Olumsuz Duygularla Baş Edebilmek
  • Empati Sanatı: Başkalarının Dilini Belirlemek, Anlayabilmek Ve Konuşabilmek