KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

SOSYAL SORUMLULUK - "ONLY BETTER"

Kurumsal sosyal sorumluluk terimi (“KSS”), farklı insanlar ve şirketler için çeşitli anlamlara sahiptir. Bir şirketin, içinde faaliyet gösterdiği topluluklara ve bir bütün olarak dünyaya karşı sorumluluğu anlamına gelebilir.

Doğru bir şekilde uygulanmış olan KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK, tüm paydaşlara fayda sağlayabilir ve aşağıdakilere yardımcı olan bir rekabet avantajı kaynağı olarak hizmet eder:

 •  Bir şirketin genel konumlandırmasını gösterme- karmaşık, toplumsal zorluklara genellikle yenilikçi çözümler sunma
 •  Belirli iş girişimlerine veya önemli pazarlara daha fazla dikkat çekmek
 •  Sosyal sorumluluk sahibi şirket ve kişilerden gelecek ilgiyi artırıR
 •  Şirketin sosyal lisansını iş ortakları, müşteriler ve diğer paydaş gruplarıyla çalışacak şekilde geliştirir
 • Daha fazla çalışanın sosyal bilinçli şirketler için çalışmak istediği bir zamanda endüstri lideri yeteneklerini çekmek ve elde tutmaK
 •  Stratejik iletişim kanallarının yönetilmesi

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk, çalışanların etik açıdan hareket etmeleri ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunurken, işgücünün ve ailelerinin ve aynı zamanda yerel toplumun ve toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlar.

Bir toplantı veya lansman sırasında bir araya gelen marka kitleleri etkinliğin hedef ve amaçlarına hizmet edecek şekilde tasarlanmış, sosyal yardım yönü ağır basan çalışmalarda gerek marka bağlılığı gerekse ortak bilinç için canla başla bir takım çalışması içinde görev almalarını istemez miydiniz? Yöne-Team, müşterilerinin bilinirliğini geliştiren ve kilit paydaşlar arasındaki ilişkileri ve itibarı güçlendiren güçlü Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirmesine yardımcı olur.

Yeni tüketici ve müşteriler, sorumsuzca davranan etik olmayan iş uygulamalarını veya organizasyonları giderek daha fazla bir oranla kabul etmemektedir. Sosyal medyadaki ilerlemeler, olumsuz ya da yıkıcı yorumların çevrimiçi olarak hızlı bir şekilde akıtmasına olanak sağlıyor. Organizasyonlar daha önce hiç olmadığı gibi eylemlerinden sorumludurlar.

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri'nin İş Avantajları

 • Yeni iş alanı alternatifleri
 • Müşteri sadakatinde artma imkânı
 • Marka farklılaşması
 • Müşteriler, tedarikçiler, sivil toplum ve halkla ilişkileri geliştirmek
 • Mutlu bir işgücünün çekilmesi, istihdam edilmesi ve devam eden ilişki kurulması ile  tercih edilen işveren olmak
 • Rakiplerinden ayrışmA
 • İnnovasyon ve öğrenim yaratılmasına katkı imkânı
 • İş itibarınızı geliştirmesi ve yükselmesi
 • Etik iş faaliyetlerine medya ilgisi nedeniyle olumlu tanıtım ve medya fırsatları yaratılması
 • Müşteri ve çalışan katılımı ile uzun vadeli getiri sağlanması

Yöne-Team tutarlı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK politikalarının önemini anlamaktadır, bu yüzden tavsiyelerde bulunmadan önce işinizi dikkatlice değerlendiriyoruz. Bizim şirketlere özel Sosyal Sorumluluk Danışmanlık hizmetlerimiz son derece kişiselleştirilmiştir; işinizi, insanlarınızı, çevrenizi ve sektörünüzü yansıtır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, kuruluşunuzun toplum üzerindeki etkisini gerçekten yansıtmak için bir fırsattır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleriniz pozitif ilişkiler kurmanıza ve rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olabilir.