KAYBOLAN FÜZE

Bu egzersiz ekiplerin, takım ve birey olarak, karışıklıklar arasında sıyrılarak olayın çekirdeğine inme yeteneğinizi test etmek üzere dizayn edilmiştir. Bu süreç içeresinde iletişim, iş birliği, takımdaşlık, karar verme, problem çözme, etkileşim, ikna etme, planlama… gibi becerilerinizde ön plana çıkacağı bir sınıf içi takım çalışması programdır.

Temel ve temel olmayan bilinenler nelerdir? Bunun üzerine öncelliklerin takım olarak karar verilmesi gerekmektedir. Önemli olan ve olmayan şeyler nelerdir? Mümkün olan ve olmayan şeyler nelerdir? Diğer bir deyimle durumu takım olarak analiz edilmesi gereken ve onu nasıl çözümlendirileceğine karar verilmesi gerekmektedir. Verilen bilgiler ile ilgili anlama ve algılama problemlerini takım arkadaşları ile çözdükleri bir simülasyon oyunudur.

Çözüme muhtelif şekillerde yaklaşabilir:  matematiksel, insani, pratik, analitik, yönetimsel, proje yönetimi, şema, tablo, çizim… vb. veya hepsi.

Ekiplere verilen süre sonunda her takımın seçtikleri bir veya iki sözcü, bu problemi çözümlemek için durumu/vakayı takım olarak nasıl algıladıklarını, planladıklarını, nedenleri ve yönetmeleri ile birlikte birer sunum yaparak program sonlanır.

Her sunumun sonunda diğer takımlar sunumu yapan takıma puan verir. Ve puanlar derhal toplanır ve en fazla puanı toplayan ekip birinci olur. Takım çalışmasının geliştirdiği tüm yetkinlikler bu programda toplanmaktadır.