ZAMAN YÖNETİMİ

'Zaman' terimini tankişisel gelişim eğitimi, kurumsal eğitim, ımlamayı deneyin. Bunu son derece zorlayıcı bulacaksınız. Aslında, 'Zaman' için sözlük tanımı zaman tanımlamak için eşanlamlı ya da benzer kelimeler içerir. Yani, zamanı tanımlamak o kadar zorsa, o zaman, 'etkili zaman yönetimi' terimi bir yanlışlığa dönüşür. Zaman Yönetimi, gerçekte, bize verilen bir kaynak olarak zamanın en iyi şekilde kullanımını sağlamak için kendini yönetme yeteneğidir. Başka bir deyişle, 'zamanı etkili bir şekilde kullanma' bilgisidir.

Zaman yönetiminde katılımcılar, kişisel başarı için zamanlarını nasıl planlayacaklarını ve organize edeceklerini keşfederler.

Zaman yönetiminin önemini anlayan ve bunu sürekli olarak idare etmede iyi olan insanlar, hayatın kontrolünde olmasını sağladığı için, yaşamın pek çok alanında başarıya ulaşabilmektedirler. Ayrıca, Yöne-Team tarafından verilen kurumsal zaman yönetimi eğitimi durumlara tepki vermek yerine, durumlara göre hareket etmenizi sağlayacak becerileri öğrenmenize yardım eder. Durumlara tepki verirken, stres altında olmanız nedeniyle, eyleminiz optimum kapasitenizden uzaktır. Oysa, durumlara cevap verdiğinizde, iyi planlanmış ve böylece en yüksek seviyede çalışmanıza izin verir.

Zaman yönetimi becerilerinin temelinde odaklanmada önemli bir değişim vardır: İşe yoğunlaşma değil, sonuçlara konsantre olmak. Bu, en iyi zaman yönetimi ipuçlarından biri olabilir. Birçok insan günlerini bir aktivite çılgınlığı içinde geçirir, ancak çok az şey başarır çünkü doğru şeylere konsantre olmazlar. Pareto Prensibine veya '80: 20 Kuralı'na göre, genellikle odaklanmamış çabaların %80'i sonuçların sadece%20'sini oluşturur. Geriye kalan %80'lik sonuç, çabaların sadece %20'si ile sağlanıyor.

Zaman Yönetimi Eğitim Programımız, çalışanların zamanı daha verimli bir şekilde yönetmeyi öğrenerek verimliliğin önemli ölçüde artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, etkili zaman yönetimi tüm liderler için kritik olan bir beceridir. Bu beceri aynı zamanda kişinin stresi yönetme becerisinde de kritik bir rol oynar. Bu nedenle Liderlik eğitimimizin ve Stres yönetimi eğitimimizin bir parçasıdır.

Zaman yönetimi eğitimi, insanları çeşitli etkinliklere harcanan zaman içinde bilinçli kontrol planlamak ve uygulamak için eğitmeye adanmıştır. Bu eğitim genel olarak bir bireyin etkinlik, üretkenlik ve yeterliliğinin artışında yardımcı olur.

Zaman Yönetimi Eğitimimizde verdiğimiz becerileri uygulayarak, yüksek önemde işlerinizde olabildiğince fazla zaman ve enerji harcayacağınızdan emin olmak için çabalarınızı optimize edebilirsiniz. Bu, mümkün olan en yüksek faydayı elde etmenizi garanti eder.

Ekibiniz şunları öğrenecek:

  • Kanıtlanmış zaman yönetimi tekniklerini günlük süreçlerine entegre etme,
  • Günlük yapılacaklar listesini etkili bir şekilde kullanmayı, görevleri zamanlamayı ve günlük planlar oluşturmayı,
  • Rekabet eden öncelikleri yönetmeyi,
  • Erteleme ve kesintilerin etkisini azaltmak için stratejiler ve teknikler uygulamayı,
  • Bireysel çabadan en fazla faydayı gerçekleştirmek için kişisel bir eylem planı geliştirmeyi,