ETKİN İLETİŞİM EĞİTİMİ

ETKİN İLETİŞİM EĞİTİMİ

Çalışanların ve yöneticilerin% 97'si, ekip içindeki iletişim eksikliğinin bir görev veya projenin sonucunu etkilediğine inanmaktadır.

Çalışanların ve yöneticilerin% 86'sı işyerindeki verimsizliğin etkisiz iletişimden kaynaklı olduğunu düşünüyorlar.

Etkili iş iletişimi becerileri, belki de organizasyonları büyük zirvelere götürebilecek en önemli beceridir. Örgütsel amaçlara ulaşmak için takımlar olarak çalışmak için fikir ve bilgi alışverişi hayati önem taşımaktadır.

İletişim eğitimi nedir?

Etkin İletişim eğitimi, etkinlik üzerinde hemen bir etkiye sahip olan çeşitli tekniklere odaklanmaktadır. İletişim bozulduğunda, alt satırda hemen bir etkisi olur. Bu nedenle, çalışan gelişimi için şirketler tarafından önceliklendirilen bir programdır.

Yöne-Team olarak şirket hedefleriniz, kültür ve çalışan profilinize özel tasarladığımız etkin iletişim eğitimimizle:

  • İletişim becerilerinin verimliliğinin geliştirilmesini sağlaR,
  • İç ve dış müşteri hizmetleri performansını artırır,
  • Gelişmiş sözlü iletişim yoluyla güçlendirilmiş iş ilişkileri yaratır,
  • Artan işyeri verimliliği ve çalışan bağlılığını destekler

İletişim becerileri eğitim programları, kuruluşunuza özgü ve spesifik olan beceri gelişimini tanımlar ve sunar. Bulgulara dayanarak, çalışanlarınızı sıradan bir çalışan ile olağanüstü derecede etkili bir profesyonel arasındaki farkı yaratan ince ayrımlardan yararlanmak için kişilerarası becerileri kullanmaları için eğitiyoruz. Bu ayrımlar şunları içerir:

  • Değişen iş dünyası ve ekonomide etkili bir şekilde çalışmanın bilinmesi
  • Müşterinin ihtiyaçlarını ve bakış açısını anlamak
  • Güven ve bağlılık oluşturmak için çalışmak
  • Stratejik ve işbirlikçi bir süreç kullanma 

Etkin İletişim eğitimi ile aşağıdakileri öğrenirler:

• Daha az zamanda daha derin bir anlayış elde etmeyi,

• Güvenilirliği inşa etmeyi,

• İlk uygulamada doğru yaparak verimliliği ve doğruluk oranını arttırmayı,

• Yanlış anlamalardan kaçınmayı,

• Motivasyon artışını,