VICTORY ALIVE

İş hayatı da bir savaştır. Savaşta, zafere giden yolda çok yoğun bir “mücadele” vardır. Savaş, çetin engellerle en umulmadık ve en olumsuz şartlarda karşılaşma zamanıdır. Savaşta mücadele ederken, başarı kazanmak, savaşan kişinin düşünebilme ve stratejik hareket edebilme yeteneğine bağlıdır.

Başarının sırrı yalnızca yöneticilerin temsil ettikleri şirketlerin gücünü bilmesine değil,  kendilerinin kuvvetli ve zayıf yönlerinin farkında olmasına, rakiplerin gücünü ve zayıflıklarına hakim olmalarına, değişen şartlar altındaki olanakları görebilme yeteneklerine, bilgi kaynaklarının geliştirilmesine, güvenliği sağlayacak finansal yapıların inşa edilmesine, yaratıcılıklarına, hedeflerinin net ve açık olarak ifade edebilme yetkinliklerine bağlıdır.

Victory Alive programında katılımcılar, bu belirtiğimiz yetkinliklere odaklamış yoğun bir outdoor eğitim ve uygulama sürecine tabi tutuluyorlar.