DOMINO EFFECT

Birimiz Hepimiz Hepimiz Birimiz İçin!

"Domino etkisi", küçük bir değişikliğin yakınındaki benzer bir değişikliğe neden olduğunda, başka bir benzer değişikliğe neden olacak şekilde devam etmesidir. Böylece lineer sekansta meydana gelen bir zincir reaksiyon oluşur. Sistemin bir parçasındaki değişiklikler nedeniyle meydana gelen basamaklı etkiyi ifade eder.

Domino etkisi organizasyonlarda ve takımlar arası iç iletişim dinamiklerini ortaya çıkarmaktadır. Bir Domino Effect sanat eseri yaratmak için harcanan çaba ve zaman, bir planlama ve takım çalışması gerektiren muazzam bir süreçtir.

Katılımcıların Domino Effect sanat eserini yaratırken yaşadıkları duygusal deneyim, birbirleriyle olan günlük etkileşimlerine benzer. Alıngan olmaktan, hoşgörülü olmaya; empati kurmaktan, birlikte çalışmaya, büyük resmi planlamadan bireysel inşaatı yürütmeye… Her adım, hassas bir eylem gerektirir. Her hareket, aşağıya doğru inebilir ve bir zincir reaksiyonu başlatabilir ve Domino Etkisi! yaratılır.

Motivasyon çalışması olarak Domino Effect sadece çalşanların motivasyonlarını yükseltmeyecek, takım çalışması ve işbirliği alanlarında da katkı sağlayacaktır.