"Eğer eylemleriniz başkalarına daha fazla hayal etmeye, daha fazla şey öğrenmeye, daha çok şey yapmaya ve daha fazla şey yapmaya ilham veriyorsa, bir Lidersiniz" - John Quincy Adams

Günümüzde işletmeler karşılaştıkları artan zorlukları ve karmaşıklıkları gidermek için, kişisel değerlerine sadık kalan, sürekli adapte olabilirken değişimi teşvik eden ve iş hedefleri için hesap verebilir liderlere ihtiyaç duymaktadır. Yönetim ekibinizin tüm düzeylerindeki etkili liderler, çalışanların katılımını artırır ve tüm organizasyonun başarısına katkıda bulunurlar. Bu nedenle, iyi yöneticileri nasıl büyük liderlere dönüştürürsünüz?

Bunu başarmak için, yenilikçi, ölçeklenebilirlik ve güvenilir bir iş ortağı gerekir, Yöne-Team buraya geliyor.

Yöne-Team ilk seviye takım liderlerinden, üst düzey yöneticilere kadar her düzeyde liderler için özelleştirilmiş eğitim çözümleri oluşturmanıza yardımcı olacak deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Tasarım uzmanlarımız, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun sizin şirketine özel liderlik eğitimi geliştirmek için sizinle birlikte çalışacaktır. 

Bir organizasyonda liderlik yönetimi eğitimleri sunulduğunda; liderlik iletişim (leadership pipeline) kanalının oluşturulmasından, ortak bir dil ve uyumun tesis edilmesine kadar, çalışanların eğitim ve gelişmesine yatırım yaparak çalışan değişim oranında düşme, yatırım getirinde artış gibi sayısız fayda yaratılacaktır.

Yeni süpervizörler ve yöneticiler için zaman kaybını en aza indirgemek ve beceri eksikliklerini aşmalarına yardımcı olmak için simülasyon çalışmalarından, çalışanları tanıma ve elde tutma tanıma için gerçek hayat senaryolarıyla hedeflenen ilkeleri öğretmek için bağımsız, kısa, etkileşimli modüllere, c-seviye üst düzey yöneticiler (c-suite)için hem deneyimsel hem de problem temelli öğrenme ilkelerini kullanan  eleştirel düşünme uygulamalarına kadar pek çok içerikle  eğitimlerimizi tasarlıyoruz.

Yöne-team olarak yüzlerce liderlik ve kurumsal eğitim programı oluşturulmasına yardımcı olduk ve en iyi sonuçlar için en iyi içeriğin oluşturulması gerektiğini biliyoruz. Sadece ilgi çekici ve etkili değil, aynı zamanda gereksinimlerinize uygun benzersiz çözümler üretmek için, tipik öğrenme ötesine geçmek için sizinle ve ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Katılımcıların eğlenceli, değerli ve sürdürülebilir bulduğu erişilebilir, ilgi çekici ve ölçümlenebilir bir deneyim sağlıyoruz.

YETKİNLİK VE KAZANIMLAR:

•Liderlik Kuramları (Özellikler Teorisi, Davranışçı Liderlik Yaklaşımı, Likert Kuramı, Durumsallık Yaklaşımı…vb)

•Liderlik Modelleri (Etkin Liderlik Modeli, Araç-Amaç Modeli, Karar Verme Modeli, 3 Boyutlu Liderlik Modeli)

•Dönüşümcü Liderlik

•Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar

•21.yy’da 8 Yeni Liderlik Paradigması

•CEO ve Liderlik

•Türk Yöneticilerin Liderlik Açısından İrdelenmesi

•Türkiye’de liderlik Araştırması

•21 Lider Özelliği

•Liderlik Tipi Testi 

•Kendini Yöneten Lider (SWOT Analizi)

•Etkin Liderlik İçin PUKÖ Döngüsü Tekniği