YOGA & NEFES

Stresin 21. yüzyılın önde gelen meslek hastalığı olduğu ve diğer faktörlerden tek başına daha fazla kayıptan sorumlu olduğu tahmin edilmektedir.

Daha önce hiç olmadığı kadar çalışan stresi, kurumsal verimlilik ve rekabet gücü üzerinde büyük bir drenaj olarak tanınmaktadır. Verim azalması, devamsızlık, sağlık sigortası masrafları, direk tıbbi harcamaların önüne geçmek için yapılan yatırımlar değerlendirilirken Amerika ve Avrupa’da şirketler, işyerinde sağlıklı yaşamı teşvik etmek için yapılan yatırımlarda %300'e kadar geri dönüş elde ettiklerini belirtiyorlar.

Kurumsal Sağlık ve Sportif aktiviteler tüm işletmelerin uzun vadeli canlılığı için şarttır. Kurumsal Sağlık ve Zindelik Programlarının, sağlık bakım maliyetlerini, devamsızlığı ve iş görmeyi azalttığını böylece verimliliği artırdığını kanıtlamıştır.

Günümüzün iş dünyasında, bir şirketin hızla adapte olma ve değişime cevap verme yeteneği, karlılığını ve pazar payını doğrudan etkilemektedir. Hızlı bilgi alışverişi, yöneticilerin problemleri değerlendirmesini ve giderek daha kısa zaman kısıtlamaları altında karar vermelerini gerektirir. Rekabet üstünlüğünü korumak için, bir şirketin yönetici ve çalışanları; iç sakinliğin farkındalığını geliştirirken, fiziksel ve zihinsel gerginliği fark etme, serbest bırakma ve üstüne gitme gibi ek becerilerle güçlendirmeye çalışmalıdır.

Bu becerileri geliştiren, iyi eğitilmiş bir karar verici ya da çalışan karmaşık ve yüksek baskı olan iş dünyasında, iş ortamında içsel olarak sakin, uyanık ve sağlam kalmayı başarır

YOGA

Günümüzde şirketler verimliliklerini optimize etmek için çeşitli yöntemler, yeni yaklaşımlar uygulamaktadırlar. Verimliliğe katkı sağlayacak onlarca kanıtlamış sistemlere yatırım yapan şirketler, aynı zamanda bu sistemleri kullanacak olanların çalışanları olduğunun farkındalar. Her bir çalışana yapılan yatırım, verimliliğe ve aidiyete yapılan yatırım demektir.

Kabul edelim ki iş dünyası ateşli ve stresli bir arena. Savaşı yalnızca güç değil; akıllı, sakin, inanan, bedenin ötesindeki gücün farkında olan ve anda kalan askerler ve komutanlar kazanır. Bu yolculuğa sizleri kurumlara özel hazırladığımız aktif wellbeing programlarımızdan “İş Yerinde Yoga” ve “Yoga Eğitimleri” programımıza davet ediyoruz.

 

NEFES EĞİTİMLERİ

Nefs’i nefesle eğitmek ne güzel” Mevlâna Celaleddin-i Rumi 

Nefes, ruhun vücuttaki tezahürüdür. Bir nefes ile başlar, bir nefes ile biter bu dünyadaki her şey.

Nefesinizi kontrol etmeye başladığınızda, her bir nefes ile yaşadığınız hayatı kontrol etmeye başlarsınız. Çünkü nefes kontrolü, ‘nefs’in’ de kontrolüdür aslında.

Çalışanlarınızın hayat kalitesini yükseltmek iş hayatlarındaki performans ve verimliliklerini direkt olarak etkileyecek ve şirketinizin etkinliğini de arttıracaktır.

İş hayatının stres, depresif etkilerini azaltarak iletişim, farkındalık ve stres yönetimini ön plana çıkaracaktır.