THE WIN WIN GAME

Çatışma ve inatçılık tarafların karşılıklı kaybetmesinden başka hiçbir şeyi çözemediğinden, bu sınıf içi takım egzersizi; ekiplerin müzakere ve etkileme yetkinliklerini ortaya koymaları, bir anlamda performansa dönüştürmeleri gereken bir çalışmadır. 

Müzakere stratejileri teorisini pratikte  uygulamak için ideal bir ekip gelişim programıdır. Çalışmada başarı için açık iletişim ve işbirliği sağlayıp, tüm tarafların hedefe ulaşmak için uzlaşması gerek.

Kurgu gereği birbirinden bağımsız dört ülke bir dağı çevrelemektedir. Dağ ise farklı inşa alanları ile her dört ülkeye fayda sağlayacak televizyon kulesi için alternatif imkânlar sunmaktadır. Ancak her ülke için değişik normlar ve faktörlerden kaynaklı olası televizyon kulesi inşa alanları için değişik fikirler söz konusudur. 

Uzlaşma ortamı için bir baskı söz konusu ancak öngörülen bir bütçe yok.

Sizce her biri bir ülkeyi temsil eden takımlar bu karışık durumdan sıyrılıp uzlaşma yoluna gidebilecekler mi? 

Kazanım ise ustaca müzakere stratejilerini uygulamaya sokarak temelde her ülkenin ihtiyacını belirlemek, taviz vermeye hazırlıklı olmak ve her şeyden önemlisi takımların taviz verecekleri sınır aralıklarına hâkim olmalarının önemini vurgulamaktadır.