RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ

Risk ve kâr ikiz kardeştir. Kâr, risk almanın ödülüdür. Şirket kârlılığının sorumluluğu üst yönetime olduğuna göre; üst yönetim, risk yönetimini iç denetim birimlerine veya denetim komitelerine delege etmeyip, bizzat yönetmekle yükümlüdür. Risk yönetimi denince genellikle borçların vadesi, kur yapısı gibi konular gündeme gelir. Oysa, her stratejik karar risk içerir. Çünkü strateji çeşitli alternatifler arasından seçim yapmaktır ve yapılan her seçim aynı zamanda diğer alternatiflerin seçilmemesidir. Bu nedenle, risk yönetiminin sorumluluğu sadece finansal kararlar verenlerin değil her türlü stratejik kararları veren yöneticilerindir.

Modern yöneticiler için dünya on ya da yirmi yıl öncesine alıştığımızdan çok farklı. En temel farklılıklardan biri, içinde bulunduğumuz risk ortamının karmaşıklığıdır ve bugün karşılaştığımız kriz senaryolarına yol açan karmaşıklıktır.

Modern şirket için, operasyonlarının her yönü, birbirine bağlı bir alt-operasyon ağına, herhangi birinin büyük veya potansiyel olarak başarısızlığı tetikleyici olabilecek şirket başarısızlığına yol açmaktadır. Dışarıdaki olayların doğası- doğal afetler, iklim değişiklikleri, terörizm, politik istikrarsızlık ya da tedarik zincirinin çöküşü…vb ancak birkaç yönetici gerçekten anlamda hazırlıklıdır.

Her kriz kendi içinde benzersiz olsa da yarattıkları zorluklar oldukça öngörülebilir ve kriz olaylarından kurtulabilen ve toparlanabilen örgütleri birbirinden ayıran unsur; etkili planlama ve yönetimdir. Güçlü, dayanıklı ve dirençli bir kriz yönetimi şirketin devam etme kabiliyetini yaratıyor. Ve bu planlama ve yönetim noktasından hazırlıksız olanlar, herhangi bir kriz durumunun en erken aşamasında başarısız olan kurumlardır.

Ana Eğitim Konu Başlıkları:

• Kriz ve Belirsizlik Kavramı

• Proaktif Yaklaşımın Kriz ve Belirsizlikteki Yeri

• Kriz Ve Belirsizlik Yönetimi Teknikleri/Örnekler

• Kurum Strateji ve Hedeflerine Yönelik Risk Faktörlerinin Tanımlanması

• Riskin Bileşenleri

• Risklerin Kategorileri, Analiz Edilmesi Ve Değerlendirilmesi

• Kurumsal Risk Yönetimi Modelleri

• Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesinde Karar Mekanizmasının İşletilmesi

• Risk İzleme ve Raporlama Yöntemleri