DUYGUSAL ZEKA

“Dünya çapında 200 şirkette yetkinliklerle ilgili bir araştırmada; en başarılıların ortalama işlerde vasatlara oranla %85, en karmaşık işlerde ise %127 daha verimli olduğu bulundu. Bu farkın üçte biri teknik beceri ve bilişsel yeterliklerden, üçte ikisi ise duygusal-sosyal zekâ yetkinliklerinden kaynaklanmaktadır.” Cherniss Cary- The business Case for Emotional Intelligence

25 yıldan fazla süredir iş yerindeki başarıya katkıda bulunan faktörler üzerine süren araştırmalar, zekâ konusunda yeni ve gelişen sonuçları ortaya koymuştur. Duygusal Zekâ, bazı insanların benzer/aynı entelektüel kapasiteye, eğitime ve deneyime rağmen niçin öne çıktıkları veya öne çıkmadıklarına dair açıklamalar sunar.

Duygusal Zekâ becerileri, diğerlerinin duygularını ele almak olduğu gibi, yönetim becerilerinin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, Duygusal Zekâ Eğitimi, liderlik eğitimlerinde kilit bir programdır.

Duygusal Zekâ, kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını algılamak, değerlendirmek ve yönetmek için yetenek veya kapasitesini tanımlar. Duygusal zekâ eğitimi, kişilerin kendi ve başkalarının duygularını verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlar. Bunun sonucunda katılımcılar çevreye uyum sağlamak ve hedeflere ulaşmak için güçlendirici seçimler yapma becerisi kazanırlar.

Bu eğitimimiz, duygu, üretkenlik ve kalite arasındaki ilişki ile duygusal zekanın işyerindeki etkisi hakkında bilgi sağlar. EQ becerilerinin iş takımlarını veya iş arkadaşlarını nasıl etkilediğini keşfedin ve bu liderlik becerisiyle artan işbirliği ve sağlıklı bir çalışma ortamı elde edin.

 Eğitimin Ana Konu Başlıkları:

 • Duygusal Becerilerin İş Hayatındaki Önemi
 • Duygusal Zekâ Becerilerinin Öğrenilmesi Neden Gerekli
 • Kişisel Yönetim
 • Duygusal Farkındalık
  • Öz Değerlendirme
  • Özgüven
 • Özdenetim
 • Saydamlık
 • Uyumluluk
 • İnisiyatif
 • İyimserlik    
 • Başarma Dürtüsü