KALE KUŞATMA ALTINDA

Kale Kuşatma Altında Yaşayarak Öğrenme eğitimimiz gruplar arası sinerji yaratmak amacıyla katılımcıların ekip olma becerilerini ölçümleyen sınıf içi dinamik, işlevsel, eğlenceli bir strateji ve takım çalışması programıdır. 

Bir savunma takımı – “Kale”- ve birden fazla hücum takımının yer aldığı; kaleyi kuşatmada ve hücumda mancınıkların kullanıldığı bir mücadele programıdır. Katılımcılar kendi aralarında kale savunmasını zayıflatmak ve kaleyi ele geçirmek için hep birlikte mücadele ederler.

Mancınık ekipleri kendilerine verilecek yönergeler dahilinde stratejilerini belirler. Bir anlam da hücum birliklerini organize eder, büyük mücadeleye hazırlanırlar. Kaynak kullanımı, planlama gibi becerilerin ön plana çıktığı bir süreçtir. Her ne kadar mücadele kısmı çok eğlenceli bir aktivite olsa da, mücadeleye hazırlık aşamasında takım olmak ve ortak hedefe yönelmek adına ciddi derslerin/öğretilerin ortaya çıktığı bir yaşayarak öğrenme programıdır. Krizi yönetmek, birlikte bir karar alma aşamalarına tüm bireyleri taşımak ekipleri zorlayacaktır. 

Beynimiz duyguları hatırlamak için bağlantılıdır. Yaşayarak Öğrenme, çalışanların bir şeyler hissetmelerini sağlayarak, beynin hatırlama yeteneğini geliştirir. "Deneyimsel" bileşen olmadan eğitim, uzun vadeli davranış değişikliği fırsatını kaçırma riskiyle karşı karşıya olduğunuz anlamına gelir. Çalışanlar bir teori ya da kavramın kısa süreli hafızasını kazanabilirler fakat uygulanmazsa, kavram kişinin günlük eylemlerine nadiren entegre olur bu nedenle eğitimlerimizi yaşayarak öğrenme metodolojisi ile uyguluyoruz.