MOR İNEK

Mor İnek yaşayarak öğrenme eğitiminde ekipler hem takım halinde stratejik planlama hem de satış yönetim becerilerini geliştireceklerdir. Mor İnek takımların maksimum karlık bir anlamda maksimum satış verimliliği ve müşteri en iyi şekilde dinleme / anlama disiplinleri üzerine kurgulanmış deneyimsel öğrenme programıdır. Bu sınıf içi takım çalışması programında önce katılımcılar ekiplere ayrılırlar ve hayali bir düş ülkesi olan Mantina’da şirket kurarak oyuna başlarlar. 

Hedefleri Mantina pazarına girmek ve bu pazarda birlikte belirleyeceğimiz bir ürün veya hizmet gamında yaratacağımız ürünleri aktif bir biçimde kendilerine pazar oluşturmak, pazarlamak ve satışları karlı şekilde kapatmaktır. Tüm şirketlerin nihai hedefi pazar payı oluşturmanın yanı sıra aldıkları 150.000 Mani sermayeyi arttırarak karlılıklarını yükseltmek ve aktiviteyi önde bitiren şirket olmaktır.

Yaşayarak Öğrenme eğitimleri teorik ile pratik arasındaki uçurumu kapatarak, öğrenilen beceri ve bilgilerin iş hayatında yer almasını sağlar.

Çalışma ile üstünde durduğumuz konu başlıkları;

  •   Müşteri ile empati ve iletişim kurma, 
  •   Müşteri memnuniyetini sağlama, 
  •   Müzakere, 
  •   Sıcak satış ve satışta ikna, 
  •   Ekip içi iletişimi geliştirme, takım çalışması, 
  •   Satış sürecindeki hızı anlama ve satış ekibine karşı empati geliştirme.