INNOVATION & CHANGE (DEĞİŞİM YÖNETİMİ)

Değişim hayatın karşı konulamaz kuralıdır. Doğa – içinde barındırdığı milyonlarca tür canlıyla birlikte- her an, durmaksızın değişir. Doğadaki canlıların tümü, yaşamlarını değişebilme yeteneklerine borçludurlar. Değişime direnen canlılar elenir, uyum gösterenlerin hayatları devam eder. 

Toplumsal gelişimin kuralları da doğa kurallarıyla aynıdır. Hayat bizi sürekli değişime zorlar. Biz istesek de istemesek de içinde bulunduğumuz koşullar, çevre, ortam, ilişkilerimiz, konumumuz değişir. İnsanların ve toplumların varlıklarını sürdürmeleri, değişimi anlamaları ve kendilerini değişen koşullara uyumlayabilmelerine bağlıdır.

Bu zorluğundan bir şey kaybettirmeden, sınıf içinde de eğlenceli bir sürece dönüştürmek, değişim içinde birey ve ekiplerin birlikte olarak, büyümesi, derinleşmesi ve öğrenmesi mümkün.

Bu yaşayarak öğrenme eğitim programımızda her şeye en başından, yani kendimizden başlıyoruz. Biz değiştikçe, bir anlamda öğrenen zihniyete geçtikçe sistemi de öğrenen bir sisteme dönüştürebildiğimizi, buna bağlı olarak “Ben’deki değişimin BİZ ’deki değişim’e ve takım çalışmasına yansımasını göreceğiz. 

Değişim, bilgi kıvılcımıyla ilgili. Biz; değişimin olduğu, insanların işlerini daha iyi yapmak ve daha etkin yönetmek için esin kaynağı olduğu zamanlarda kanıtlanmış deneyimsel öğrenme tasarımımızın temelini oluşturan öğrenme yoluyla daha etkili bir şekilde değişimin sağlandığını biliyoruz. Biz sadece kurumsal eğitimin hareketlerini gözden geçirmeyiz- biz her bir katılımcının içinde var olan potansiyel açığa çıkarmaya ve onlarla öğrenmelerini sağlamak ve uygulamak için ilham aldıklarını garanti etmeye odaklanırız. 

Bu yaşayarak Öğrenme eğitim programı, yaratıcı düşünmenin iş hayatındaki performans etkilerini görmemize imkan sağlıyor.