ADVENTURE DAY

Ofis dışında motivasyonu yükselten, takım çalışması ve iş birliğini güçlendiren bu motivasyon eğitimi tüm çalışanlarınızı olumlu etkileyecek.

Şirketinizin bu motivasyon eğitimine katılarak takım gücünü, bireysel olarak ne kadar iyi bir takım üyesi olduğunu hissetme ve keşfetme imkânı bulacak.

Adventure Day kurumsal eğitiminde;

Takımlar kendilerine verilen haritada hazırlanan yüksek veya alçak parkurlarda görevleri tamamlayarak puan toplamaya çalışırlar. Heyecanlı, güven ilişkisine dayalı görevler; normal çalışma ortamından farklı koşullarda birbirine bağımlı olma ve güvenme zorunluluğu ile ekip üyelerinde saygı, yönlendirme-yol gösterme ve karşılıklı güven duygusu oluşturmakta ve pekiştirmektedir. Katılımcıların iş yaşamlarında kurdukları profesyonel ve kişisel ilişkiler gelişmekte, zenginleşmektedir.