YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Günümüz dünyasında şartlar ve araçlar o kadar hızlı değişiyor ki, bazen “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözü bile yetersiz kalabiliyor. Bilgi teknolojilerinin gelişimi ile organizasyonel yapılar, görev tanımları gibi görece makro kavramların yanı sıra çalışanların bakış açıları ve istekleri de değişimden etkileniyor. 

 

Kurumların sürdürülebilirliğinde bütünsel bakış açışı, çeşitlilik, katılımcı yaklaşım ve içinde bulunduğu bütüne topluma katkıda bulunma kilit rol oynuyor.

 

Üst düzey ve orta düzey yöneticilere, yetenek havuzunda yer alan yöneticilere ve yönetici adaylarına sunduğumuz yönetici koçluğu hizmeti; iş hayatlarında öğrenme, performans veya doyum konularında kişilerin değişim yaşamak istedikleri alanları ve gidecekleri yönü belirlemelerine, kendi kaynaklarının ve potansiyellerinin farkına varmalarını, kendi çözümlerini bulmalarını, arzu ettikleri duruma ulaşmalarına ilişkin değişimi başlatmalarına ve sürdürmelerine destek olmayı amaçlar.

 

Yönetici Koçluğu; liderlik, yöneticilik, iletişim gibi konularda becerilerini geliştirmelerinde; etkili geri bildirim, yaşam dengesi, öncelik belirleme gibi temel yetkinlik konularında performanslarını arttırmalarında destek olan koçluk hizmetidir.

 

Araştırmalar, liderlik koçluğunun örgütsel hedeflere ulaşmada oldukça etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir. Uluslararası Koçluk Federasyonu, koçluğun yüz üst düzey yönetici üzerindeki etkisini ölçtü. Sonuçlar şaşırtıcıydı: Koçluk, yatırımından ortalama 5,7 kat getiri sağladı. 

 

  • %77'si koçluğun doğrudan çalışanlarla ilişkilierini geliştirdiğini belirtti.
  • %63 koçluğun takım çalışmasını iyileştirdiğini söyledi.
  • %53 üretkinlikte bir artış bildirdi.
  • %48'i işlerin kalitesinde bir artış bildirdi.
  • %61'i iş memnuniyetinin arttığını bildirdi.