BİREYSEL KOÇLUK

Koçluk kişinin gelişim ve değişim yolculuğudur. Kişi bu süreçte özüne doğru bir yolculuğa çıkar ve değerlerini, güçlü yönlerini, yaşam amacını, vizyon ve misyonunu netleştirerek, farkındalıklarını güçlendirerek, yaşamının lideri olmayı seçer ve mevcut durumundan arzuladığı duruma doğru yol alır.

Koç, kişiyi seçtiği yolda sağlam adımlarla yürümesinde cesaretlendiren bir yol arkadaşıdır. Kişiye ayna tutarak; onu şartsız, yargısız dinleyerek kendisini tanımasını, iş ve özel hayatında doyuma ve dengeye ulaşmasını, var olan potansiyelini ortaya çıkarmasını, kendini gerçekleştirmesini destekler.

Bireysel Koçluk Alanlarımız 

Değişim Koçluğu

Hayatınızın bir geçiş dönemindeyseniz, (kariyer değişikliği, kariyeri bırakma/iş hayatına geri dönme, iş kurma, çocuk sahibi olma, evlenme/boşanma, taşınma, hamilelik vb.) bu yeni döneme uyum sağlama, yeni bir düzen ve denge kurmayı hedefleyen bireylere yönelik koçluk hizmetidir. Değişim Koçluğu bu tip geçiş dönemlerinde, kişinin kendine güvenini artıran, onu cesaretlendiren ve olası zorlukları önceden belirleyip tedbir almasını teşvik eden ve yeni döneminde mutlu ve huzurlu olmasının yollarını bulduran bir süreçtir.

Kariyer Koçluğu

Kariyer koçluğu kişinin,iş hayatına ilişkin konulardaki farkındalığını artırmasına, yaşam amacı ve onunla bağlantılı olarak kariyer hedefleri konusunda netleşmesine, bu hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiyi kurmasına ve kariyerindeki gelişim ve dönüşüm için etkili olacak adımların belirlenmesine yardımcı olan bir süreçtir. İş hayatında potansiyelini maksimum düzeyde kullanılabilmeyi, performansını arttırmayı, yeni bir açılıma gitmeyi ya da kendi işini kurmayı hedefleyen bireylere yönelik koçluk hizmetidir. 

Liderlik Koçluğu

Kurum çalışanlarına iş hayatlarında öğrenme, performans veya doyum konularında arzuladıkları sonuçlara ulaşmalarında; liderlik becerilerini geliştirmelerinde; zaman yönetimi, etkili geri bildirim, yaşam dengesi, öncelik belirleme gibi konularda performanslarını arttırmalarında ve aldıkları kurumsal eğitimlerin sonrasında öğrendiklerini etkili bir şekilde iş hayatına uygulamalarında destek olan koçluk hizmetidir.

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu, öğrencilere gerçek potansiyellerini, becerilerini güçlendirmelerini, yeni becerilerin kazanılmasını, performans geliştirmelerini ve hedeflerine ulaşmalarını keşfetmeleri için destek sağlar.

Yaşam Koçluğu

Daha verimli, daha mutlu, daha dengeli yaşamak, var olan potansiyelini ortaya çıkarmak, kendisini geliştirmek, değişmek, hayattan doyum almak isteyen bireylere yönelik, amaçlarını ve arzularını gerçekleştirmeye teşvik eden koçluk hizmetidir.