TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ - LİDERLİK YÖNETİMİ

Temel Yönetim Becerileri eğitiminin amacı, katılımcılara modern yönetim yaklaşımları çerçevesinde lider yöneticilik bilgi ve becerilerini etkileşimli bir ortamda kazandırmaktır. Değişim basamaklarında başarılı adımlar atmak ve iyi sonuçlar almak için gerekli bilgi beceri ve uygulamaların aktarıldığı “Temel Yönetim Becerileri” eğitimi, katılımcılara değişimi yaşatıyor. Kurumsal Liderlik eğitimleri içinde yer alan Temel Yönetim Becerileri tüm yöneticiler ve yönetici adayları için gerekli bilgi ve becerileri yaşayarak öğrenme metodolojisi ile vererek diğer liderlik eğitimlerinden ayrışır.

 

Eğitim Ana Konu Başlıkları:

  • Temel Yönetim Kavramları /Hedeflerle Yönetim
  • Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi
  • Yönetici Kişiliğini Geliştirmek
  • Karar Alma ve Çözme
  • Ekip Oluşumu ve Yönetimi
  • Çalışanları Özendirme& Motivasyon Yönetimi
  • Yetki Devri &Delegasyon
  • Liderlik Yaklaşımı
  • Lider ve Yönetici Farkı
  • Durumsal Liderlik