21.YY'DA LİDERLİK

21. YY’da değişiklikler özellikle teknolojik gelişmelerin etkisiyle iş yaşamında değişim ve bunu takip eden karmaşıklığa neden olmuştur:

  • Bilgiye erişebilirlik ve 21.YY teknolojileri ile artan ve giderek zorlaşarak rekabet
  • Büyük çoğunluğu aile şirketlerinden oluşan organizasyonlar ve 2. 3.kuşakların iş başı yapma “zorunluluğu”,
  • Nesil farkı nedeni ile çatışan düşünce ve yaklaşımlar,
  • Önceki kuşakların “hiyerarşik ve kuralcı” yaklaşımları,
  • Kurumsal hedeflere ulaşma zorluğu,
  • Yöneticiyi odaklı geçmiş yönetsel anlayışlara karşılık “takım çalışmasını” ortaya çıkarma gereksinimi…vb

Yukarıdaki değişiklikler klasik yönetici-Lider “tek bir Lider” anlayışından “Liderlik” anlayışına geçilmesine neden olmuştur. Bunun en önemli nedenlerinden biri de kurumların değerlerinin ne ürettikleri ne kadar ürettikleri ile değil nasıl ürettikleri ve ortaya çıkan yaratıcı, katma değeri olan ve en önemlisi “değer katan” çalışma biçimlerini ortaya koymaları ile ölçülmesidir. 

Günümüzde Liderlik; “ben” bakış açısının “biz” bakış açısına değiştiği, “kendine fayda” nın, “bütüne fayda” ya dönüştüğü, “dünyadaki en iyi olmak” anlayışı yerine “dünya için en iyi olmak” anlayışının ön plana çıktığı bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.

Yöne-Team olarak biz 21. YY Liderlik gereksinim ve değişimlerini organizasyonunuz ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda en etkili şekilde karşılayacak çözümleri sunuyoruz.

 

Eğitim Ana Konu Başlıkları:

•Liderlik Kuramları (Özellikler Teorisi, Davranışçı Liderlik Yaklaşımı, Likert Kuramı, Durumsallık Yaklaşımı…vb)

•Liderlik Modelleri (Etkin Liderlik Modeli, Araç-Amaç Modeli, Karar Verme Modeli, 3 Boyutlu Liderlik Modeli)

•Dönüşümcü Liderlik

•Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar

•21.yy’da 8 Yeni Liderlik Paradigması

•CEO ve Liderlik

•Türk Yöneticilerin Liderlik Açısından İrdelenmesi

•Türkiye’de liderlik Araştırması

•21 Lider Özelliği

•Liderlik Tipi Testi 

•Kendini Yöneten Lider (SWOT Analizi)

•Etkin Liderlik İçin PUKÖ Döngüsü Tekniği