BİRLİKTE YOL ALMAK- LİDERLİK EĞİTİMİ

“Birlikte Yol Almak” liderlik eğitiminin amacı; ekip yöneten veya ileride ekip yönetecek çalışanların ekip bilincini artırarak, ekip içi farklılıkları olumlu yönde yönetebilecekleri değerleri kazandırıp profesyonel yönetim becerilerini geliştirmektir.

Kurumların bir ekip oluşturmak için sadece çalışanları belirlemesi ve onlara görevler vermesi yeterli değildir. İlerleyen süreçte ortak hedefe doğru birlikte ilerlemek için ekip yönetiminin kurum tarafından etkin bir şekilde yürütülmesi gerekir.

Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici tekniklerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Ana Konu Başlıkları:

• Yüksek kurumsal güç

• Profesyonel bakış açısı

• Ekip bilinci

• Ekibin rolleri

• Ekip dinamiklerinde 5 adım

• Ekibi teşvik etmenin yolları

• Nasıl ekip yönetilmez?

• Takım ruhu

• Ortak hedefler

• İş akışı

• Takım çalışması aşamaları

  • Oluşma
  • Boğuşma
  • Buluşma
  • Ulaşma

• Lider ve yönetici farkı

• Liderlik ve yöneticilik yetkinlikleri

• Güçlü kişilik özellikleri- Yeni Liderler Daniel Goleman Modeli

• Üstün yönetsel beceriler

• Grow Koçluk Modeli

• 5Y Koçluk Modeli

• Karar alma

• Problem çözme

• Çatışma Ortamında ekip yönetiminin gücü