YENİ NESLİN YÖNETİMİ

Ünlü konuşmacı Simon Sinek, “İnsanları anlamıyorsanız, işi anlamazsınız” diye ilan etti.

1982 ve 2000 yılları arasında, Y Kuşağı olarak da bilinen Millenyumlar, şu anda iş gücünün neredeyse yarısını oluşturuyor ve büyümeye devam ediyor. Baby Boomers (1946'dan 1964'e kadar) emekli oluyorlar ve Generation X (1960'ların başından 1980'lere kadar doğmuş olanlar) ortaya çıkan boşluğu yarısını doldurmaya yetecek kadar büyüdü, Gen Y’ler kariyerinde çok daha erken yükselme fırsatları ile karşı karşıya geliyorlar. Sonuç olarak, bu çalışanların yeni rollere sorunsuz bir geçiş sağlaması için eğitim ve geliştirmeye daha fazla odaklanma gerekecek.

Hem Bebek Boomer hem de X nesil gruplarından daha büyük olan ve teknoloji dünyasında çokça yer alan bu Milenyum demografik kısım için ilerici ve kapsamlı eğitim ve motivasyon programları gerektirmektedir. Dahası, Y nesil çalışanları oldukça işbirlikçi, nispeten kısa ilgi alanlarını koruyor ve genellikle dijital ve Yaşayarak Öğrenme ile en etkili eğitimi alıyorlar.

Bugün işyerindeki genç yetişkinler X ve Y kuşağı çalışanlar, yüksek maaştan öte şirketin büyüme ve gelişim fırsatlarına öncelik veriyor ve en başarılı organizasyonların bile geleneksel eğitim metotlarından farklı olanlarını tercih ediyorlar. 

Yöne-Team olarak X ve Y kuşağı “iç müşteri” çalışanlarınızın eğitim ve motivasyonlarının arttırılmasının; performansın sürdürülebilirliği, karlılığın sürekliliği ve verimliliğin artan ivmede olmasını sağladığını biliyoruz. 

Şirketiniz çalışan profilleri analiz edilerek, şirketiniz hedef, ihtiyaç ve stratejilerine göre size özel eğitim programları hazırlıyoruz.

Yeni Nesil Motivasyon Eğitimi ile X ve Y nesil çalışanlarınızın motivasyon ve performanslarının yükseltilmesi için gerekli bilgiye sahip olabilirsiniz.

Eğitim Ana Konu Başlıkları:

• Başarı Ve Motivasyon İlişkisi

• Öğrenilmiş Çaresizlik Ve Cam Tavan Sendromu

• Mazeret Hastalığı

• Atalet Nedir? Motivasyonu Nasıl Etkiler?

• Başarıya Giden Yol Haritası

• Güdü Nedir?

• Motivasyon Nedir?

• Meşhur Tükenmişlik Sendromu

• SMART Tekniği İle Hedef Belirleme

• SWOT Analizi İle Motive Olma

• Motivasyon Taktikleri 

• Performans Sisteminin Motivasyona Etkileri

• En Etkili Motivasyon Araçları