MOTİVASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Bir şirkette optimal motivasyonla çalışanlar diğer çalışanlara göre işleriyle 3 kat daha tatmin olurken, 3 kat daha yaratıcı ve 10 kat daha bağlı ve aidiyet sahibidirler.

Bağlılık ve aidiyeti olmayan çalışanlar her yıl milyonlarca lira maliyeti yaratıyor ve yine de çoğu yöneticinin sorunun kaynağını ve nasıl değiştireceğini bilemiyorlar. Katılımın anahtarı, bir çalışanın işyerindeki motivasyonunun kalitesidir. Motivasyon yönetimi eğitimi, yöneticilerinize, katılımı ve genel iş performansını arttırdığı kanıtlanmış yüksek motivasyon seviyelerini nasıl sağlayacaklarını öğretir.

MOTİVASYON BİR BECERİDİR

Motivasyon, çalışanların yaptığı ya da yapmadığı her şeyin kalbinde yer alır. İnsanlar her zaman motive olurlar, ancak farklı motivasyon türleri vardır ve sonuçları etkileyen motivasyonlarının kalitesidir. Yöneticiler, bir organizasyondaki motivasyonun doğasını ve insanlarının optimal motivasyona geçmelerine nasıl yardım edeceklerini anladığında, insanların hedeflere ulaştığı, yüksek performansı sürdürdüğü ve geliştiği bir çalışma ortamı yaratır.

Çalışan bağlılığı sağlamanın zor bir iş olduğunu ve doğru motivasyona sahip olmanın çözüm olduğunu biliyoruz.

Motivasyon Yönetimi Eğitimi, yöneticilerinizin neden motive olduğunu anlamak ve istenen sonuçları üretmek için gereken en uygun motivasyona geçmelerine yardımcı olmak için yöneticilerinizin “birisini nasıl motive edebilirim?” olgusunu anlamasına yardımcı olur.

Ekibinize aktif olarak katılmanın ve motive etmenin sayısız faydası vardır. İşine bağlı ve motive çalışanlar öğrenmek, işi daha geliştirmek için yollar aramak, işin büyümesini artırmak ve daha büyük bir yatırım getirisi sağlamak isteyeceklerdir. Aidiyet duygusu olan çalışanları olan işletmelerin, önemli ölçüde daha düşük bir personel devir oranına sahip oldukları dolayısıyla işe alım maliyetlerinin azaldığı kanıtlanmıştır.

Motivasyon Yönetimi Eğitiminin bir katma değeri, çalışanlarının motivasyonlarını yönetme becerilerini öğrenerek, yöneticilerin kendi motivasyonlarını nasıl değiştireceklerini öğrenmeleridir. En iyi şekilde motive olmayan bir liderin, liderlik ettikleri kişilerde en uygun motivasyonu sağlama olasılığı yoktur.

İnsan motivasyonunun doğası hakkındaki en yeni bilimsel araştırmalara dayanarak, uzmanlarımız, yöneticilere işyerinde çalışanlarla en uygun motivasyonu sağlamak için gereken becerileri öğreten güçlü bir program geliştirdiler.

Bu eğitim, kıdemli veya yönetsel pozisyonda olanlara, takımlarını etkili bir şekilde motive edecek beceri ve bilgi sağlayacaktır.