PROBLEM ÇÖZME ve KARAR ALMA TEKNİKLERİ

Problem Çözme ve Karar Alma

Kurumsal dünyanın en önemli iki unsuru olan Problem çözme ve karar alma iş dünyasının varoluş mücadelesi içinde kaçınılmaz günlük becerilerden biridir. Bu eğitim programımız iş konularını analiz edebilmek, yapılandırmak, riskleri değerlendirmek, pratik ama etkin çözümler üretme becerilerini geliştirmek ve alternatif çözüm için yardımcı olan problem çözme tekniklerine odaklanmaktadır.

Geçtiğimiz birkaç on yılda psikologlar ve iş adamları, başarılı problem çözücülerin aynı türden bir süreci kullanma eğiliminde olduğunu keşfettiler. Çözümleri kendi problem algılarına göre tanımlıyor ve çözüm modellerini uyguluyorlar. Bu süreç, büyük ya da küçük her türlü sorun için çalışıyor. Burada temel olan kişinin problem çözümünde pro-aktif olmasını sağlayacak teknikleri kendine göre yorumlaması ve uygulama tekniklerini geliştirmesi esasına dayalı olmasıdır.

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi katılımcılara her gün yaratıcı problem çözme sürecinin yanı sıra her gün kullanabilecekleri temel sorun çözme araçlarına genel bir bakış açısı katacaktır. Eğitim süresince beyin fırtınası, bilgi toplama, veri analizi ve kaynakların belirlenmesi gibi fayda sağlayacak diğer etkenleri ele alınır.

Problem çözme eğitimi nedir?

Problem çözme eğitimi, bireylerin işyerinde problemleri etkin bir şekilde teşhis etmelerini ve çözmelerini sağlayan bir dizi araç ve uygulamayı öğrenmelerini sağlamaya odaklanır.

Problem çözme tekniklerini yaratıcı bir şekilde kullanabilmek, zorlukların üstesinden gelmenin ayrılmaz bir parçası olduğundan, iş dünyası için de bu yetkinlik çok önemlidir. Gündelik işin parçası olan problemler olduğu kadar uzun vadeli stratejik yönü etkileyecek derece etki edici problemler de vardır. Hangi şekilde ortaya çıkarsa çıksınlar kesin olan tek şey, nasıl değişim kaçınılmaz ise problem çözmek de kaçınılmazdır. Problem çözme geçici çözümler üretmek değil aslen köken- etkenler seviyesinde ele alınmalıdır. 

Yöne Team tarafından yürütülen eğitim programı, problemlerin temel nedenlerini ele alan problem çözme tekniklerini güçlü bir şekilde vurgulamakta ve sadece kısa vadede çalışan geçici veya “yara bandı/pansuman” çözümlerini aramamaktan kaçınmaktadır.

“Aklınızdaki sonu düşünerek işe başlayın”- Stephen covey

Bugün tüm organizasyonlar problem çözme ve karar verme işinde. En büyük zorluk, sorunlara çözümlerin sürekli değerlendirilmesinde yatmaktadır. Bu nedenle problem çözme eğitimi liderlik eğitimlerimizde de temel bir programdır.

Yöne-Team Problem Çözme ve Karar Verme Eğitiminde problem çözme teknikleri ve becerilerine etkili yaklaşımlar sunuyoruz. Bunu da daha önceden defalarca denenmiş ve test edilmiş standart teknikleri ve süreç içinde edinilen deneyimlerimizle bir araya getirdiğimiz yaşayarak(deneyimsel) öğrenme yöntemleri bir araya getirerek yapıyoruz. Tüm bu tekniklerin verimlilik ve üretkenliğin geliştirmesinde başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

Problem çözme eğitimlerimiz organizasyonunuzun insan gücü gelişiminin devam eden başarısı için kilit rol oynayacaktır. Katılımcılar karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm odaklı yöntemlere hâkim davranabilecekleri bilgi ve araçlarla donanarak işyerine döneceklerdir.

Eğitimlerimizin temel yararları:

• Yaratıcılık ve problem çözme süreçlerini anlamak

• Mevcut problem çözme ve yenilikçi düşünme stillerini analiz etmek - içselleştirmek

• Sorunları çözmeden önce problemleri teşhis etme ve yapılandırma sürecini anlamak

• Yaratıcı çözümler bulmak için düşünme araçlarını, tekniklerini ve stratejilerini uygulama ve entegre etmek

• Uygulanabilir en iyi çözüm modellerini etkin bir şekilde seçmek ve uygulamak

• Gelecekteki problemleri çözmek için bir eylem planı oluşturmak