ADVENTURE DAY

Profesyonel iş yaşamında yüksek performans sergileyebilen takımların ofis yaşamının dışında hem ne kadar iyi bir ekip olduklarını hem de bireysel olarak takım oyunculuğunda gelişime açık yönlerini sıra dışı bir macerada sınamaya hazır mısınız?

Takımlar yüksek veya alçak parkurların da içinde olduğu farklı etaplardaki görevleri tamamlayarak puan toplamaya çalışırlar. Heyecan ve güven ilişkisine dayalı görevler; normal çalışma ortamından farklı koşullarda birbirine bağımlı olma ve güvenme zorunluluğu ile ekip üyelerinde saygı, yönlendirme-yol gösterme ve karşılıklı güven duygusu oluşturmakta ve pekiştirmektedir.

“Kurumsal Macera Günü” programlarında temel hedef; katılımcı kitlenin etkin takımlar oluşturma süreçlerini hızlandırmak, bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak, aidiyet duygusunu geliştirmek, sonuç odaklı düşünerek, nihai olarak da kurum verimliliğini artırmak noktasında olumlu aşamaları geliştirmektir.

Program sonunda katılımcıların iş yaşamlarında kurdukları profesyonel ve kişisel ilişkiler gelişmekte, zenginleşmektedir.