DOĞADA YAŞAMIN TEMEL İLKELERİ

Bush Craft - Hayatta Kalma Programının amacı şirket çalışanlarının liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirmektir.

Katılımcılar 2 günlük arazi faaliyeti sırasında gerçek doğa şartlarında ellerinde kısıtlı kaynak ve imkan dahilinde hedefe ulaşmaya çalıştıkları bir programdır. Program dahlinde katılımcıların alacağı bireysel ve takım kararlarının olumlu ve olumsuz sonuçlarına katlanmaları gereken, olumsuzluklar ile mücadele etmenin ve bireysel motivasyonun korunmasının etkin olduğu, ortak bilinç ve ortak hareket edebilme kabiliyetlerinin ortaya çıktığı emekli sat eğitmenleri tarafından hazırlanmış bir programdır.

Doğada olmanın sihiri ve ayrıca program şartlarının zorlayıcı etkileri ile katılımcıların konfor alanlarından hızlıca sıyrılmaları, bambaşka ama iş dünyasının şartları ile uyumluluk gösteren yeni koşullar altında katılımcıların liderlik, kendini yönetebilme, takım olma, kaynak planlama, anda kalma, motivasyonu koruma gibi yetkinlikler çatısı altında performans gösterirler.

Yöne-Team’in outdoor eğitimleri içinde yer alan Bush Craft/suvival eğitimi tüm katılımcıların takım çalışması ve kişisel becerilerinin gelişmesi için tasarlanmıştır.

Kazanımlar:

  • Liderlik, takım çalışması, iletişim, güven oluşturma, kısıtlı kaynaklarla sonuca ulaşma, stres altında karar verme, dayanışma, zaman yönetimi, görev paylaşımı, stratejik düşünme, zor durumlarla baş etme, direnç, çatışma yönetimi.
  • Programın süresince katılımcıların yaşayacağı” öncelikle hayatta mı kalalım”, “her şeye rağmen hedefe mi odaklanalım” veya “hayatta kalırken hedefi de unutmayalım” yaklaşımlarından hangilerinin tercih edilecekleri uygulamanın akşını değiştirecek temel faktörlerdendir.
  • Arazi faaliyeti süresince ekipler sürekli çeşitli konularda kararlar verecek, içinde bulundukları durumu defalarca analiz edip değerlendirecek gerekirse kararlarını yeniden gözden geçirecek ve revize edecek değiştirecek, karşılaşacakları problemleri çözmek için yaklaşımlarını ve metotlarını geliştirecek, iş birliği içinde engelleri ortak bilinç ile aşacak, gerekli koşullarda rolleri değiştireceklerdir. Kendilerine verilecek görev ve hedeflere ulaşabilmek için etkin liderlik, iş birliği, takım ruhu, uzlaşma, doğru karar verme, dayanışma, bilgi ve becerileri kullanma gibi konularda efektif ve başarılı olmaları gerekecektir.
  • Takım içi dinamikleri yönetmek alışa gelmişlikten uzak durum ve hallerde yönetmek takımları zorluyorken dış etmenler olarak; farklı fikirler, motivasyon kırıcılar, soğuk ve sıcak, açlık ve susuzluk, çatışan egolar, tükenme hissi katılımcıların sınırlarını zorlayacaktır.