Kurumsal Outdoor Eğitimler

İnsan Kaynakları Geliştirme Programları içinde outdoor (dış mekân) eğitimler her ne kadar Türkiye’de motivasyon etkinlikleri olarak genel bir algıya sahip olsa da dünyada bu eğitimler yönetici ve ekiplerde kişisel ve örgütsel becerilerin geliştirilmesi, takım çalışmasının verimliliğini arttırılması, içsel ve örgütsel motivasyonun süreklilik sağlaması ve liderlik anlayışının yaşayarak öğrenme ve gelişme alanları için en etkili araçlardan biri olarak kabul edilmiştir. Eğitimlerde ve programlarda; ekipler ve bireyler güçlü ve gelişime açık yanlarını keşfetmeye imkân bulur; deneyimler iş yaşamındaki yaşanılan tecrübelerle eşleştirilerek hedeflenen gelişimleri ve elde edilen kazanımları pekiştirirler.

Normal olarak kurumsal eğitim programlarımız TNA (Training Needs Analysis- Eğitim İhtiyaç Analizi) ile belirlenir ve şirket hedefleri ile çalışan/ekip performansı arasındaki farklılıklar ve gelişime açık alanlar tespit edilir.  

Hedeflenen/ihtiyaç duyulan eğitim sizlerin şirket kültürü, çalışan profili, içinde bulunulan sektörün ihtiyaç kriterlerine göre outdoor da uygulanabilecek şekilde size özel olarak tasarlanır ve profesyonel bir ekiple uygulanır. 

Her eğitim ve program farklı bedensel, zihinsel ve ruhsal zorluk derecesinde olmakla beraber, yaşayarak öğrenme metodolojisi uygulamaları ile eğlenerek öğrenme ve motivasyon unsurlarını optimum seviyede içerir.

Eğitim yatırımlarınızın geri dönüşü noktasında outdoor yaşayarak öğrenme eğitimleri maksimum verimlilik ve etkinlik sağlamaktadır.

 Uygulama içerisinde verilen interaktif geribildirim seanslarıyla gerçekleştirilen aktivitelerle kurumsal yaşam arasında bağlantılar kurulabilmektedir.

Outdoor Eğitim, Deneyimsel Öğrenme yoluyla çalışanların öncelikle bireysel farkındalıklarını arttırarak buna bağlı olarak hem kişisel hem de örgütsel verimliliğini güçlendirmek için kullanılan bir tekniktir. Başka bir deyişle, çalışan grubunu gerçek çalışma ortamından konfor alanlarının dışına taşımak; belirli bir zaman içinde farklı faktörlerinde etkisi altında kişinin davranışsal boyuttaki performans ve tutumların profesyonel iş hayatına yansımaları gözlemlenir, değerlendirilir ve katılımcılar ile istişare edilerek daha iyi performans ve işi hayatındaki mutluluk için yol haritası birlikte belirlenir. 

Adından da anlaşılacağı gibi, outdoor eğitim gerçek çalışma ortamından uzakta bir yerde gerçekleştirilmekte ve çalışanların kişilerarası iletişim, güven, kaynak yönetimi, ekip yönetimi, kendini yönetme, takım oyuncusu olabilme ve liderlik gibi becerilerini fark etmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır. Outdoor Eğitimin Etkinliği:

• Ekip çalışması yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olur,

• Liderlik nitelikleri yükselir,

• Gruplar arası veya kişisel çatışmaların çözümünde yardımcı olur,

• Kişilerarası becerileri besler

• Kişisel ve gruplar arası ilişkileri besler

• İletişim Becerilerini geliştirir

• Daha iyi ortaklıklar ve ittifaklar yaratılmasına katkı sağlar.

Outdoor eğitim, çalışanların takım yani örgütsel performanslarına benzer faaliyetlerine en doğal şekilde yaşayabilecekleri bir atmosferde, ofisteki dört duvarın dışında öğrenim şansı verir. Doğası gereği, outdoor eğitimler benzersizdir çünkü çalışanların çoğu bunu normal profesyonel rutinlerinde ki bir ara olarak görürler. Her ne kadar eğlence ve motivasyon kaçınılmaz bir bir yan faydası olsa da katılımcıların outdoor eğitimler sırasında farklı yönlerini keşfetmelerine gerek kendi gerekse üyesi olduğu takım hakkında farklı ön görüler ve farkındalıklar kazanmasına imkan sağlar. İş ortamından farklı bir alanda, eğitmene eğiticiye, 'doğal' bir ortamda katılımcıların gelişimsel doğasına girme fırsatı verir. Bu eğitimler, çalışanın belki de hiçbir zaman bilemediği bireysel yeteneklerini tanıması ve tanımlamasına yardımcı olur. Dahası, hiyerarşi-agnostik olan bir ortamda etkileşim kurarak, kişilerarası ilişkileri ve birlikte çalışmanın dinamiklerini değerlendirebilir, ileriye götürebilir ve oldukça etkili bir şekilde değerlendirilebilir.

Outdoor eğitimler bireysel performansa değil takımın/örgütün başarısına ve takım merkezli hedeflere ulaşmanın yollarına odaklanır. Bireysel başarıl takımın başarılı olduğuna veya olabileceği anlamına gelmez. Yeni fikirler ve daha yapıcı tutumlar üretmeye yardımcı olur. Her bireyin daha büyük bir resmin bir parçası olmasına; bireysel hedefler ile örgütsel misyonuna ulaşması için takım üyelerinin birlikte çalışmasının tetikleyicisi olarak hareket eder. 

Outdoor eğitim sadece yapılacak açık havada eğlenceli bir alıştırma değil, aynı zamanda geliştirilmesi hedeflenen şirket değerleri, şirket kültürü, iletişimi, planlama, efektif kaynak yönetimi, ekip yönetimi, liderlik becerileri ve  stratejik yaklaşım gibi iş dünyasının kaçınılmaz yetkilerinin gelişimine direk katkı sağlar. Outbound Eğitim katılımcıları doğa ile temasa geçirir, buna bağlı olarak doğal bir gelişim olan öz güveni, bireysel ve örgütsel yeni yeteneklerini ve becerilerini hem keşif etmeyi hem de gelişim alanlarını fark etmelerini sağlayan uygulamalar içerir. 

Kurumsal Outdoor Aktiviteler

Ekibinizde iş birliğini geliştirmek, ilişkileri güçlendirmek, motivasyonu arttırmak için daha iyi seçenekler mi arıyorsunuz? 

Bilimsel olarak kanıtlanmış olan açık havada yapılan çalışmaların enerjiyi yükseltme ve geliştirmenin yanında kurumsal etkinliklerinizde düşünmeniz için temel outdoor aktivitelerin 7 faydası: 

1. Takım ruhunu geliştirir

Açık kurumsal oyunlar ve sporlar güçlü takım ruhunu geliştirmeye yardımcı olur. Uygulamalar da başarının en önemli yollarından birinin birbirimize yardımcı olduğunu deneyimlerler. Tüm egzersizler ve interaktif aktiviteler gizli bir öğrenme ile tasarlanmıştır. Bir takım üyesi yavaşsa veya yardıma ihtiyacı varsa, takımın başarısının tek yolu ona yardım etmektir. Ortak başarı bireysel fetihten daha iyidir.

2. Takım disiplini oluşturur

Kurumsal outdoor aktivitelerde başarı elde etmek için egzersizlerin doğası gereği katılımcılardan belirli bir disiplin seviyesinde hareket edebilmeleri beklenmektedir. Örneğin, herhangi biri takım oyuncusu gerekli katkıyı sağlamadığı taktirde başarısızlık karşısında tüm takım etkilenir. Egzersizler, ekip üyeleri arasında iş birliği duygusunun güçlenmesi, takım liderinin karşılaştığı zorlukların anlaşılması, ekip yönetim becerileri ve takım dinamikleri anlayışları ile çözümlenecek şekilde tasarlanmıştır.

3. İletişimi kolaylaştırır

İletişim ilişki yönetiminin temel direğidir. Sıklıkla karşılaşılan zor hedefler ve stresli zaman kısıtları takım oyuncuları arasında yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Eğlenceli oyunlar ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış bir outdoor çalışma çalışanlarınız arasındaki iletişim kanallarını açmak ve olası gerginlikleri düzeltmek için mükemmel bir reçetedir.

4. Motivasyon Sağlar

Çalışmalar etkinliklerin finansal ödüllerden daha iyi bir teşvik olarak görüldüğünü göstermektedir. Nakit ödüller maaşla karıştırılır ve rutin işler için harcanır. Ancak sağlanan motivasyon ve outdoor etkinlikler, çalışanlarınızın yıllar sonra bile geriye dönüp bakmasını sağlayacak anılar yaratır.

5. Yönetime iç görü verir

Kurumsal outdoor aktivitelerde yaygın olan yaşayarak öğrenme döngüsü, yönetimin potansiyel liderleri davranışsal boyutta gözlemlenmesi için güçlü bir araç olarak kabul edilmiştir. Çalışanlar, alışa gelmedikleri yeni ve kendilerine yabancı olan bir ortamda gerçek benliklerini kontrol edemeden davranış yolu ile sergilerler. İster takım üyesi ister bireysel olsunlar ister lider isterse takipçiler olsun; her çalışanın outdoor aktivitelerle davranışsal olarak bilgi hakimiyeti gözlemlenebilir.

6. Verimliliği artırır

Kurumsal outdoor aktiviteler, takım ruhunu desteklemeye, çok yönlü düşünmeyi teşvik etmeye ve baskı altında gerektiğinde kendini gerektiğinde ekibini yönetme prensiplerine dayanır. Tüm bu beceriler dahilinde yaşanan deneyimler doğru yönetilebilir ve takip edilebilinirse deneyimler iş dünyasına doğrudan fayda değer olarak yansıyacaktır. 

7. Beyin fırtınasını teşvik eder

Faaliyetler zorlayıcı, genelde zaman kısıtlamaları dahilinde tasarlanmış çalışmalardır. Karşılaşılan yaratılmış zorluk alanları ile süreç içinde doğal gelişimle ortaya çıkan zorluklar ortak bilinç ve ortak karar yetkileri altında ekibi bir şemsiye altında birleştirir. Nihai test, tüm takımın yararına olacak çözümler bulmak için bu gibi zor durumlarda çok yönlü düşünmeye teşvik etmektir.