"Finansman değil. Strateji değil. Teknoloji değil. Hem çok güçlü hem de çok nadir olduğu için en üst rekabet avantajı ekip çalışmasıdır." - Patrick Lencioni

Çoğu lider, yukarıdaki gerçeği takdir ederken, Takım çalışmasının bu "zorlu iksiri"nin arayışı sancılı bir süreçtir. “Nasıl takım yaratılacağını bilmiyorum, ama etkin bir takım gördüğümde kesinlikle anlayacağım". Takım çalışmasını içeren şirket kültürünüz ve DNA’nıza uygun pek çok sınıf içi ve outdoor eğitim ve aktivitelerimizle bu sorunuzu çözüyoruz.

"Takımın aklı, takımdaki bireylerin aklından daha büyüktür."- Peter Senge

Deneyimsel Öğrenmenin kendisi Ekip dinamiklerinin kaçınılmazıdır.

İnsanlar işiterek öğrenmez. Yaparak öğrenirler. Yaşayarak Öğrenme, katılımcıların bilgiyi öğrendikleri ve bu bilgiyi derhal uygulamaya geçirdikleri bir süreçtir. Deneyimsel öğrenme en iyi katılımcılar aktif görev alırken ve yaptıkları işlerden keyif alırken ortaya çıkar. Ayrıca, içerik bir grup insana ulaşıyorsa, insanlar iş arkadaşlarının eğitim boyunca başarılı veya başarısızlıklarını izleyerek öğrenmeye bir anlamda farkına varmaya eğilimlidirler. Bu öğretme tarzının en büyük yararlarından biri de öğrenme sürecine çok miktarda enerji, motivasyon ve göz ardı edilemeyecek farkındalık katılabilmesidir. Etkin bir şekilde uygulanan herhangi bir deneyimsel öğrenme sürecinin aynı zamanda takım oluşturma faaliyeti olarak kullanılmasıdır. 

Programlarımız, ekiplerin kendi özel fırsatlarını ve daha yüksek işlevsellik yollarını belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Başarılı olmak için, takım üyeleri rolleri ve sorumlulukları tanımlamalı, önemli bilgileri işlemek için bir süreç tasarlamalı, iletişim protokolleri oluşturmalı, hedefler belirlemeli ve hangi aktivitelerin önemli olduğunu belirlemelidir. Bu hedeflere ulaşmak için takımların becerilerini vurgulamak için eğlenceli ve zorlayıcı bir dizi aktiviteyi tamamlamalıdırlar.

Takım çalışması programları, bireylerin şirketin ortak hedeflerine katkıda bulunmalarını sağlar; çünkü çoğu kuruluşun başarısı, bireylerin etkili takımlar oluşturma yeteneklerine bağlıdır.

Henry Ford'un bir zamanlar söylediği gibi, “Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada tutmak ilerlemedir. Birlikte çalışmak başarıdır. ”

Bir takımı bir takım yapan nedir? Bu kesinlikle tek başına bir etiket değildir- Örgütler içindeki sözde takımlar aslında ortak bir hedefe doğru birlikte çalışmazlar. Çünkü bir örgütün ekip kurması, bireylerin fiilen projelerde birlikte etkin olarak çalıştıkları ve problemleri çözdüğü anlamına gelmez. Gerçek bir takımda olduğu gibi zorluklarla başa çıkmak için birbirlerinin güçlerine güvenmezler birbirlerinin zayıflıklarını güçlendirirler. 

Bir takım nasıl oluşturulur üzerine üst üste araştırmalar yapıldı. Araştırmacılar, mükemmel liderler ve takipçiler, içgüdüler ve dışadönükler, hainleri ve A Tipi kişilikler dengesi ile ideal bir takım yaratmaya çalıştılar. Ancak yeni araştırma, bir ekibin birlikte nasıl çalıştığının, kimin hangi takımda bulunduğundan çok daha önemli olduğunu ortaya çıkardı. Birbirine güvenen ve birbirlerine saygı duyan üyelerden oluşan tüm silindirleri ateşleyen bir ekibiniz olduğunda, sihir gerçekleşir. Yüksek performanslı takımlarda çalışmak, ilişkiler kurmak, sorunları çözmek, hedefleri karşılamak ve yenilik yapmak için inanılmaz derecede verimli bir yol olabilir. Google'ın son zamanlarda kendi ekipleri üzerinde yaptığı çalışmalarda, teknoloji devi; ekiplere yüksek düzeyde psikolojik güvenlik sağladığında, (bir takım üyesinin alay konusu veya utandırılma korkusu olmadan sorulara katkıda bulunabilmesi ve soru sorabilmesi fikri)- bu takım üyelerinin geliri artırma, farklı fikirleri benimseme ve şirket liderleri tarafından iki kat daha etkili derecelendirilmeleri daha yüksek olduğunu tespit etti.

Takım çalışması faaliyetlerinin avantajları, hem bireysel çalışanlara hem de çalıştıkları şirkete büyük faydalar sağlar.

Takım çalışmalarının 11 önemli avantajı:

1. Takım çalışması motivasyonu ve yaratıcılığı geliştirir.

2. Bir takımın güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar.

3. İletişimi geliştirir

4. Problem çözme yeteneğini geliştirir.

5. Organizasyonel verimliliği artırır.

6. Verimlilik ve etkinliği arttırır.

7. Sadakat ve güven duygusunu yükseltir.

8. Şirket kültürünün beslenmesini sağlar.

9. Liderlik, ekip yönetimi gibi yetkinlikleri ön plana çıkarır.

10. Çalışan profillerinin tanınması ve potansiyel yöneticilerin belirlenmesine yardımcı olur.

11. Müzakere ve çatışma yönetimi gibi konularda ilerlenmesi sağlar.