Outdoor Takım Çalışmalarının Avantajları:

Modern işyeri, bir takımın parçası olmanın önemini unutmanın kolay olduğu yoğun ve sıklıkla stresli bir ortamdır. Açık ve doğaya dayalı takım çalışması programlarını kullanmak, ekip dinamiğini, iletişimi ve güveni geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Outdoor takım etkinlikler ve eğitimleri kurumsal yapı içinde çalışan insanların yeni zorluklarla karşılaşmasına ve aktarılabilir beceriler geliştirmelerine olanak tanır. Takım çalışmalarını outdoora taşımanın başlıca faydaları şunlardır:

1. Doğal zorluklar

Çalışanların doğal iş ortamları dışında doğada yaptıkları eğitimlerin getirdiği zorluklar, ekibinizin mevcut bilgi ve becerilerini yeni durumlara uygulamasına olanak tanır. Kendilerini buldukları durumların birçoğu yeni olacak ve kolektif problem çözme, delegasyon, güven ve özgüven gerektirecektir.

2. Artan iletişim becerileri

Modern işyerinde esas olarak e-postalara ve iletişim kurmaya yönelik telefon çağrılarına dayanır, outdoor eğitimde planlanan zorluklar için ekibinizin birbiriyle konuşmasını, fikir alışverişinde bulunmasını ve daha sonra bir konsensüs geliştirmesini gerektirir. Bu, ekip üyeleri arasındaki ilişkileri ve saygıyı geliştirmeye ve yeniden uygulamaya yardımcı olur.

3. Zorlanmış ofis ilişkilerini onarın

Yeni ve farklı sorunlarla karşılaştıklarında, insanlar onlara yeni gözlerle yaklaşma ve eski mesleki sorunları bir kenara bırakma eğilimindedirler. Bu durum, yeni ilişkiler kurulmasına; tüm takımın sürece dahil olduğu ve birbirlerine bağımlı olduğu için daha büyük bir saygı düzeyinin oluşturulmasına izin verir.

4. Yeni roller ve yeni beceriler

Mevcut zorlukların üstesinden gelindiğinde, ofis hiyerarşisi geride bırakılır ve ekibin diğer üyelerinin bir durumdan sorumlu olmalarına ve yetki devretmelerine izin verilir. Bu, ekip üyelerinin yeni sorumlulukları üstlenmeleri, yeni beceriler geliştirmeleri, özgüvenlerini kazanmaları ve liderliğin önemini anlamalarına yönelik yeni ve önemli fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda başkalarının konulara nasıl baktığının kavranması, empati kurulması gerektiğinde öne çıkıp gerektiğinde arkada durulmasını ve ortak bir amaç için başka insanlarla nasıl iş birliği yapacağını öğrenmelerine de izin verir.

5. Risk yönetimi

Bu zorluklar, ekip üyelerini iş birliği ile problemleri değerlendiren, anlayan ve ele alan ekip üyelerine dayanan kontrollü bir risk seviyesi sunar. Kontrollü bir ortamda riskle nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek, ekibinizde herhangi bir iş yerine kolayca aktarılabilen beceriler geliştirmeye yardımcı olur.

6. Bilgiyi Ölçmek

21.yüzyıl dünyamız da artık gelişen bilgi kaynakları ve teknolojin hayatımıza kazandırdıkları ile artık tüm eğitimler ve bilgiler internette bir yerlerde. İsteyen ve arzulu olan herkes bu bilgilere uygun bir arama stratejisi ile erişebilir, okuyabilir, değerlendirebilir ve hayatına uyarlayabilir. Alışa gelmiş çalışma ortamından sıyrılan katılımcıların bu bilgileri ne kadar davranışlarına yansıttıklarını ölçümlemek ve gözlemlemek için vaz geçilmez bir kaynaktır outdoor eğitimler.

Hiç şüphe yok ki eğlenmek, outdoor takım çalışmalarının bir parçasıdır ancak bunun arkasında, teşvik edici sorumluluk, ekip oluşturma ve işbirliği bulunmaktadır. 

Outdoor Takım Çalışmaları konusunda daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.