İnsan Kaynakları Geliştirme Programları için outdoor (dış mekân) eğitimler artık yönetici ve ekiplerde kişisel ve örgütsel becerilerin geliştirilmesi, takım çalışması, motivasyon, liderlik vb. alanlar için en etkili araçlardan biri olarak kabul edilmiştir. Eğitimlerde ve programlarda; ekipler ve bireyler güçlü ve gelişime açık yanlarını keşfetmeye başlar; iş yaşamının ayna tutulduğu zorluklarla hedefledikleri gelişimleri, elde ettikleri kazanımları pekiştirirler.

Normal olarak kurumsal eğitim programlarımız da TNA (Training Needs Analysis- Eğitim İhtiyaç Analizi) ile belirlenir ve şirket hedefleri ile çalışan/ekip performansı arasındaki farklılıklar ve gelişime açık alanlar tespit edilir.  

Hedeflenen/ihtiyaç duyulan eğitim sizlerin şirket kültürü, çalışan profili, içinde bulunulan sektörün ihtiyaç kriterlerine göre outdoor da uygulanabilecek şekilde size özel olarak tasarlanır ve profesyonel bir ekiple uygulanır. 

Her eğitim ve program farklı bedensel, zihinsel ve ruhsal zorluk derecesinde olmakla beraber, yaşayarak öğrenme metodolojisi uygulamaları ile eğlenerek öğrenme ve motivasyon unsurlarını optimum seviyede içerir.

Eğitim yatırımlarınızın geri dönüşü noktasında outdoor yaşayarak öğrenme eğitimleri maksimum verimlilik ve etkinlik sağlamaktadır.

Uygulama içerisinde verilen interaktif geribildirim seanslarıyla, gerçekleştirilen aktivitelerle kurumsal yaşam arasında bağlantılar kurulabilmektedir.