Koçluk, kişiyi içinde bulunduğu mevcut durumdan, gelecekte ulaşmayı arzu ettiği farklı bir duruma taşıma sürecidir. 

Uluslar arası Koçluk Federasyonu (ICF) ise, koçluğu şu şekilde tanımlamaktadır: “Koçluk alanların, kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına ve yaşamlarında arzu ettikleri sonuçlara ulaşmalarına destek olan, uzun soluklu ve yaratıcı bir ortaklıktır.”

Koçluğun amacı, istenen sonuçlara yönelik olarak gerekli değişimi başlatmak ve sürdürmektir. Kişinin değişim yaşamak isteyeceği alanlar “Performans, Öğrenme ve Kendini Gerçekleştirme(Doyum)” boyutlarına yönelik olabilir.

 Profesyonel koçluk ise, yine ICF’in tanımıyla “bireyler ve organizasyonların performanslarını arttırarak sıra dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan interaktif bir yöntemdir.” Profesyonel koçlar danışanları ile iş, kariyer, kişisel gelişim, sağlık ve kişiler arası ilişkiler gibi alanlarda birebir çalışırlar.

Profesyonel koçluk almanın sonucu olarak kişiler;

  • İş ve özel yaşamlarındaki rollerinde kişisel girişim ve fırsatlar karşısında yeni bakış açıları geliştirirler,
  • Daha sağlıklı hedef belirler,
  • Daha aktif ve etkin olur,
  • Daha doğru ve yerinde kararlar verirler,
  • Var olan kuvvetli yönlerini ve potansiyellerini daha etkili kullanabilirler.