İnsanlar genellikle motivasyonun sürmediğini söylüyor. Aslında, kişisel temizlik de aynı şey - bu yüzden günlük olarak bunu öneriyoruz”. - Zig Ziglar 

Motivasyon, kişinin kendi isteğini ve enerjisini görev veya işe adamasını sağlayan, iç ve dış faktörler aracılığıyla üretilen ve sürekli olarak hedeflenen amaçlara ulaşmaya odaklı ve sürdürülebilir bir tutumdur.

Motivasyon eğitim programları; kişinin hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirmeye yönelik kendisini zorlamasına olanak tanıyan, bir dizi uygulamaya dayanarak kendini motive etmenin yollarının keşfetmesine odaklanır.

Çalışanların motivasyon eğitimleri ile kişisel ve profesyonel performansının artması doğal olarak bireylerin ve ekiplerin motivasyon düzeylerini artırır. Bunun sonucu olarak çalışanların birbirleri ile daha kuvvetli bağlar kurmasını ve daha iyi iş ilişkileri yürütmesini sağlar böylece organizasyonun başarısına da direkt katkıda bulunur.

Yöneticiler ve liderler için motivasyon sürdürülebilir örgütsel performans için gereklidir. Liderlerin gerektiğinde takıma nasıl ilham vereceğini ve motive edeceğini bilmek önemlidir. Takımlarına daha iyi koçluk ve liderlik yaparak, genel çalışma atmosferini pozitifleştirerek kurumlara büyük ölçüde fayda sağlanabilir.

Yüksek motivasyonun etkisi iyi bilinmesine rağmen, genelde çalışanların profesyonel ve içsel motivasyonlarının büyük bir kısmının ciddi şekilde yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Eğer işletmeler ya da bireyler daha büyük başarılar arzuluyorsa, o zaman çözüm motivasyonu güçlendirme, enerji geliştirme ve yetenekleri parlatma anlayışına sahip olmakta yatar.

Bu bir sır değil- kendilerinin değerli hisseden ve takdir edildiğini bilen çalışanlar daha motive, daha sorumlu ve daha üretken olurlar. 

Motivasyonun gerçek doygunluğu “öz motivasyon sanatı”nda yatar.

İnsanlarımızı daha büyük başarıya doğru nasıl motive edeceğiz?

İnsanlarımızın kendilerine nasıl inanmasını sağlayabiliriz?

İnsanları Mükemmellik yolunda nasıl motive edeceğiz?

Bugün pek çok kuruluş bu sorulara boğuşuyor. Havuç ve sopanın eski paradigması artık çalışmıyor gibi görünüyor. Liderlerin, Yöneticilerin ve Örgütlerin çoğunun cevaplamaya çalıştığı milyon dolarlık soru şudur: Çalışanlarımızın içsel motivasyonuna nasıl destekleyebiliriz?

Mevcut paradigmalara meydan okuyan farklı metodolojilerden yararlanan Yöne-Team, bu yolculuktaki organizasyonların ekiplerinde motivasyonu teşvik etmek için yardımcı oluyor.