Duygusal Zeka Şaşırtıyor...

En iyi performans gösteren çalışanlar, işle ilgili önemli kararlar alırlarken, rasyonel mi yoksa duygusal olarak mı düşünüyorlar? Cevap sizi şaşırtabilir.

Gerçekte, çoğu insan iş kararlarının %20 ya da daha azının duygusal bir temelde alındığını tahmin ederken, duygular aldığımız her kararın arkasındadır. Bu mutlaka olumsuz bir şey değil: insanlar doğası gereği duygusal yaratıklar ve duygusal zekâ ya da EQ olarak adlandırılan duyguların nasıl izleneceği ve kullanılacağına dair sağlam bir anlayış, işyerinde önemli olumlu bir etkiye sahip olabilir. Bazı çalışmalar, güçlü iş performansıyla ilgili tüm yeteneklerin %67'sinin de yüksek bir EQ'ya bağlı olduğunu göstermektedir.

Duygusal zekanın ana bileşenlerinden biri empati, diğer insanların ifade ettiği duyguları tanımlama, anlama ve ilişkilendirmedir. Bazı insanlar doğal olarak diğerlerinden daha empatik olsalar da empati (ve genel olarak duygusal zekâ) pratikte öğrenilebilen ve geliştirilebilen becerilerden oluşur.

Çalışan Katılımı ve Empati Nasıl Kesişiyor?

Çalışan katılımı, işteki mutluluk veya memnuniyetten farklıdır. Bağlı bir çalışan, iş dünyasına duygusal olarak yatırım yapar, bu da daha iyi performans ve beklenenlerin temel çizgisinin ötesine geçmeye isteklidir. Açıkçası, bu çalışanlar işverenleri için inanılmaz derecede değerlidir ve çalışan katılımını artırmak için fırsat yaratmak bu değeri yansıtmalıdır.

Empati, çalışanların katılımını teşvik eden bir işyeri ortamı yaratmada kritik bir parçadır. İşte empatinin rol alabileceği üç örnek:

1. EMPATİ, EKİPTEKİ HERKESLE BULUŞAN BİR VİZYON YARATIMINI SAĞLAR

İdeal ekip vizyonunda, her üyenin ortaya koyduğu çalışmalara tutku uyandırmalıdır. Empati yoluyla bir vizyon geliştirmek, tüm işgücünüzün başarıya nasıl katkıda bulunabileceklerine yatırım yapmalarını sağlayan, ilgili herkesin inançlarını ve duygularını dikkate alır.

2. EMPATİ, İŞ BİRLİĞİ VE GÜVENİLİR BİR ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAR

Modern işyerleri birçok farklı kökene sahip insanlardan oluşur. Başarılı iş birliği, tüm bu çalışanların işverenlerine güvenmelerini ve dinlendiklerini hissetmelerini gerektirir. Tüm takım empati ile davranıldığında ve duyguları kabul edildiğinde, katılan herkes duyulmuş gibi hisseder.

3. Empatiyi ANLAYAN VE GÖSTERENLER daha iyi liderlik ederler ve daha iyi sonuçlar alırlar 

Duygusal zekâ, seçkin liderlerin sahip olduğu en önemli özelliklerden biridir. Seçkin liderleri diğerlerinden ayıran özellikleri empati yeteneğini, bir ekibi neyin motive ettiğini anlamaları ve bu motivasyonu anlamlı bağlantılar oluşturmak için kullanmalarıdır. 

İşyerinde Empati Nasıl Teşvik Edilir?

Empatinin çalışan katılımı üzerindeki etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiği açıktır. Konuyla ilgili yapılan her çalışmada, faydalarını vurgulamak için gittikçe daha fazla sayıda kanıt bulunmaktadır. Peki, anlamlı bir şekilde Öğrenme ve Gelişime veya çalışan işe alımına nasıl dahil edilebilir? Düşünebileceğiniz birkaç farklı teknik var:

Çalışanların farkındalık konusunda ustalaşmasına izin verin. Kendi duygularına aşina olmak, çalışanların birbirlerini daha iyi anlamasını ve birbiriyle ilişki kurmasını sağlar. Spesifik olarak, öz anlayış/farkındalık bilincinin bir parçası olarak pratik yapma, genel olarak diğerleri için empati ile korelasyon içindedir. Farkındalık, öğrencilerin dikkatlerini, odaklarını ve davranışlarını geliştirerek kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Hem kurumsal hem de kişisel eğitimde gruplar halinde iş birliği için fırsatlar yaratmak, çalışanların kişilerarası becerilerini ve yeteneklerini kullanmalarını sağlar. Takımları duygularına, fikirlerine ve akranlarının bakış açılarına maruz bırakmak, duygusal zekanın büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Duygusal olarak zorlayıcı vaka çalışmaları, ciddi oyunlar ve sosyal becerilerin test edilmesindeki zorlukları içeren egzersizlerle daha da büyük bir etkiye ulaşılabilir. Sosyal sorumluluk projeleri bu tür bir öğrenme için değerli bir araç olabilir.

Çalışanlarınızın duygusal zekâ konusunda kendi değerlendirmelerini yapmasına izin verin. Pek çok kişi duygusal zekayı fazla düşünmez veya iş performansları üzerindeki ana etkisinin farkında değildir. Çalışanların kendi EQ'larını değerlendirmelerine izin vererek, iyileştirilmesi gereken alanları ve mükemmel oldukları alanları belirleyebilirler.

Empati ve duygusal zekayı teşvik ederek, ekibinizin kendilerini geliştirmelerine imkân veren bir iş ortamı yaratarak, çalışanlarınızın değerli beceriler geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz. Empati öğretmek zor bir beceri olabilir, ancak uzun vadede karşılığını verir.

İşinizde empati nasıl güçlendirilir? Duygusal zekanın daha iyi anlaşılması, çalışanlarınıza ve şirketinize büyük ölçüde nasıl fayda sağlayabilir? Duyguların işyerinde oynadığı önemli rolü kabul etmek, sağladığı olasılıklar dünyasına atılan ilk adımdır.

 

 B. BEUS hrzone.com