İnsan Kaynaklarında 2019 için 5 Kültürel Trend

İşyerleri sürekli gelişiyor. 2020'ye yaklaştıkça, çalışma ortamındaki büyük değişiklikler şirketlerin çalışma şeklini etkilemeye devam edecektir. 2018 Küresel Kültür Çalışması'ndan yeni bir araştırma, 2019 için 5 büyük kültür trendini ortaya koyuyor.

Şirketler, başarılı ve yetenekli çalışanların tercih ettiği, bünyelerine katıldığı ve uzun süreli katma değer sağladığı şirketler olarak yer almak için, bu eğilimleri öngörmeli ve bunlardan yararlanmalıdır. En son beş kültür trendini ve onlar için nasıl hazırlanabileceğinizi blog yazılarımızı takip ederek öğrenin. 

KÜLTÜR EĞİLİMLERİ # 1 – İLİŞKİLERİN GÖZ ARDI EDİLMESİ VE SOSYAL - DUYGUSAL REFAHA YENİLENMİŞ ODAK

Bizi bağlamak için inşa edilen teknoloji, aslında, çalışma dahil yaşamın her alanında bizi her zamankinden daha fazla bağlantısız kılmaktır. Bir kişinin masasına kadar yürümek veya aramak yerine mesajlaşma uygulamaları, eposta ve sosyal medya kullanıyoruz. Yetişkinlerin %46'sı yalnız hissettiğini ve yalnızca %53'ünün günlük olarak anlamlı, şahsen sosyal etkileşime sahip olduğu bildirmektedir.* Bu önemli çünkü çalışanlar iş arkadaşlarına veya iş yerlerine bağlı hissetmediğinde ayrılma olasılığı daha yüksektir. Sıkı bir iş piyasasında, bu sorun yaratır. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, mevcut bırakma oranının 2001'den bu yana en yüksek olduğunu bildirdi

Aynı zamanda, çalışanlar stresli hissettiklerini ve kuruluşlarının onların sosyal ve duygusal refahlarını önceliklendirdiklerini hissetmediklerini bildirdi:

• Çalışanların yalnızca %21'i, kuruluşlarının insanları öncelikli olarak değerlendirdiğini söylüyor

• Sadece %56'sı, işe ait olma ve katılım hissi duymaktadır.

• Sadece %40'ı, kuruluşlarının işin içinde ve dışında mutluluğu teşvik ettiğini söylüyor. *

*2018 Küresel Kültür Raporu, O.C. Tanner Enstitüsü

Daha yüksek yalnızlık ve izole seviyeleri, yüksek depresyon oranlarına neden olur ve bir çalışanın üretkenliğini ve fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkiler. Şirketler, daha sağlıklı bir refah durumu elde etmek için, çalışanlarının sosyal ve duygusal refahlarına odaklanmalı ve pozitif bir kültür oluşturmalıdır.

NELER YAPABİLİRSİNİZ:

İş yerinde ilişki kurabilen yoğun deneyimlere odaklanın. Bilim, bu pozitif yoğun deneyimlerin, işyerindeki olumsuz (veya başka bir şekilde unutulabilir) deneyimleri gölgede bıraktığını ve ön plana çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla, ilişki ve çalışan refahını öncelik haline getiren bir işyeri kültürü oluşturun. Fizikselin ötesine geçin ve sosyal ve duygusal refaha odaklanmaya başlayın. Aktif kültür stratejileri geliştirin ve insanları amaç, başarı ve birbirleriyle buluşturmak için en yoğun deneyimleri kullanan ürünler kullanın. Başarıları takdir edin, kariyerleri kutlayın, refahı önceliklendirin, liderler oluşturun ve çalışanlarınızı birleştirin.

OCT araştırma yazıları devamı gelecek...